ปุจฉา-วิสัชนา > สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหม
กลับหน้าแรก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 มีนาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการค่ะหลวงพ่อ ขอเรียนถามว่า การฆ่าตัวตายเป็นบาปยิ่งหรือคะ มีอ้างอิงจากตำราทางพุทธหรือพระตรัยปิฎกหรือไม่ ตอนนี้ดิฉันรู้สึกว่าตัวเอง ไม่มีศาสนาไปแล้ว และคิดว่าศาสนาพุทธก็คือปรัชญาเหมือนขงจี้ง เต๋า สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือ ไม่จริงก็ไม่เกี่ยวกับเราถ้าเราทำความดี ตามศีล 5 เป็นเกณฑ์ เพราะเบื่อคนที่ขายสวรรค์ ขายความศักดิ์สิทธิ์ ขายรูปเคารพ แต่หลวงพ่อเป็นพระที่ดิฉันเคารพอยู่เงียบๆ เหมือนหลวงพ่อพุทธทาส หลวงพ่อพุธ หลวงปู่ชา ประมาณนี้ค่ะ

การฆ่าตัวตายไม่ถือเป็นบาปหนัก บาปหนักหรืออนันตริยกรรมนั้น ได้แก่ การฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธเจ้า และทำสงฆ์ให้แตกแยก

สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่ ไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับชาวพุทธ สิ่งสำคัญก็คือ การพึ่งตนและหมั่นฝึกตน ด้วยการทำความดี คือ ให้ทาน รักษาศีล และบำเพ็ญภาวนา หรือฝึกตนตามหลักไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา คุณทำความดี รักษาศีล ๕ นั้นดีแล้ว แต่ควรฝึกจิตด้วยการทำสมาธิ ภาวนาด้วย จะช่วยให้คุณเป็นที่พึ่งของ ตนเองได้อย่างแท้จริง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved