ปุจฉา-วิสัชนา > ชีวิตมันสั้น ควรใช้อย่างไร
กลับหน้าแรก

ชีวิตมันสั้น ควรใช้อย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 มีนาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
เหตุที่ทำให้คนสนุกมัวเมากับอบายมุข และไม่พยายามออกห่าง หรือคิดว่าเป็นความสนุกด้วย ซ้ำบางทีก็ให้เหตุผลด้วยว่า "ชีวิตมันสั้น อยากทำอะไรก็ทำ" หรือ "เดี๋ยวคนเราเมื่อถึงเวลาต้องหยุด มันก็หยุดเองนั่นแหละ ชีวิตก็เป็นแบบนี้" สิ่งที่เขาคิดนั้นถูกหรือไม่? ถ้าถูกเพราะอะไร และถ้าผิดเหตุที่ทำให้คิดเพราะอะไร? อนุโมทนาด้วยนะครับ คำตอบจะนำไปบอกต่อเพื่อประโ ยชน์ทางธรรมต่อไปครับ (^/\^)

การคิดเช่นนั้นเป็นความประมาทอย่างหนึ่ง และเป็นการสนองกิเลสมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลร้ายมาสู่ตัวเอง ความคิดว่าอยากทำอะไรก็ทำเพราะชีวิตมันสั้นนั้น อาจทำให้เขาลงเอยด้วยการติด คุกติดตะราง พิการ หรือตายเร็วเข้า เพราะใช้ชีวิตอย่างสุ่มเสี่ยง ไม่ระมัดระวัง หาไม่ก็ต้องประสบกับความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะสร้างปัญหาแก่ผู้อื่นด้วยความคะนอง

ในเมื่อชีวิตนั้นสั้น ก็ควรใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อเข้าถึงประโยชน์สูงสุดที่พึงได้จากการเป็นมนุษย์ ซึ่งก็คือการใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีค่ามากที่สุด รวมถึงการทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์หรือส่วนรวมด้วย

คนที่พูดเหล่านี้เมื่อล้มป่วยหรือพิการเพราะความประมาท  มักรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำลงไป แต่ตราบใดที่ยังไม่ประสบเหตุร้าย ก็จะไม่เห็นโทษของความคิดหรือพฤติกรรมดังกล่าวจะว่าไปแล้ว ชีวิตอาจสั้น แต่วัฏสงสารนั้นยาวไกลนัก การใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวัง นอกจากจะทำให้ชีวิตสั้นลงหรือเต็มไปด้วยความทุกข์แล้ว ยังอาจต้องประสบกับวิบากกรรมที่เผ็ดแสบอีกยาวนานในภพหน้า
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved