ปุจฉา-วิสัชนา > ให้อภัยไม่สิ้นเชิง
กลับหน้าแรก

ให้อภัยไม่สิ้นเชิง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 มีนาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ การที่ใจของเราคิดให้อภัยแต่กลับเฝ้าดูผลของวิบากกรรมของผู้ที่เคยทำกับเรานั้นถือ ว่าเรายังจองเวรเขาอยู่หรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

คุณคงยังไม่ได้ให้อภัยอย่างสิ้นเชิง ในใจนั้นยังมีความโกรธเขาอยู่ อยากเห็นเขามีอันเป็นไปหรือประสบความเดือดร้อน จึงเฝ้าดูผลกรรมของเขา ถ้าให้อภัยอย่างสิ้นเชิง ก็จะไม่สนใจหรืออยากเห็นความทุกข์ของเขา กลับจะมีความเมตตาสงสารเขาด้วยซ้ำหากเขาประสบทุกข์ เพราะคนเรานั้นมีความเมตตาเป็นพื้นฐาน แต่ถ้าไม่แสดงตนออกมาก็มักเป็นเพราะความโกรธเกลียดแค้นเคืองครอบงำใจ (หรือไม่ก็เพราะไม่รู้ว่าเขากำลังมีทุกข์)
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved