ปุจฉา-วิสัชนา > แท้งลูกเพราะกรรมอันใด
กลับหน้าแรก

แท้งลูกเพราะกรรมอันใด

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 มีนาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
คนที่แท้งลูกตามธรรมชาตินั้น เป็นเพราะกรรมอันใดค่ะ เค้าถึงไม่มีบุญมาเกิดกับเรา หรือเป็นเพราะเราไม่มีบุญได้เลี้ยงดูเค้าค่ะ

การแท้งลูกตามธรรมชาตินั้น ย่อมมีสาเหตุทางกายภาพเป็นปัจจัยพื้นฐาน ทั้งกายภาพของลูกและของแม่ ประเด็นหลังนั้นหมายความว่า พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวของแม่ก็ย่อมมีส่วนด้วย อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าบุพกรรมหรือกรรมในอดีตชาติก็อาจเป็นปัจจัยหนึ่งด้วย ในกรณีเช่นนั้นก็หมายความว่าเขาไม่มีบุญมาเกิดเป็นมนุษย์ในขณะนั้น
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved