ปุจฉา-วิสัชนา > เมื่อต้องอยู่กับคนขี้อิจฉา
กลับหน้าแรก

เมื่อต้องอยู่กับคนขี้อิจฉา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 21 มีนาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ อยู่กับคนที่มีความอิจฉาริษยาอย่างไรให้ไม่ทุกข์คะ

คนที่อิจฉาริษยานั้น เป็นเพราะเขาชอบเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น และเห็นว่าคนอื่นมีอะไรที่เหนือกว่าตนเอง เช่น มีมากกว่า เก่งกว่า ดีกว่า คนเหล่านี้น่าเห็นใจเพราะมักมองไม่เห็นว่าตนเองมีหลายอย่างที่ดีกว่าคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่น ดังนั้นคุณควรมีเมตตาต่อเขา และพยายามยกย่องชื่นชมเขา รวมทั้งชี้ชวนให้เขาเห็นสิ่งดี ๆ ที่ตนเองมีอยู่ การทำดีต่อเขาน่าจะช่วยให้เขาได้คิด และหันมาทำดีกับคนอื่น แทนที่จะเกลียดชังด้วยความอิจฉาริษยา
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved