ปุจฉา-วิสัชนา > อโหสิกรรมแล้วหมดเวรหรือหมดกรรม
กลับหน้าแรก

อโหสิกรรมแล้วหมดเวรหรือหมดกรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ วันนี้ผมมีเรื่องสงสัยใคร่จะสอบถามอีกแล้วครับ สมมุติว่านาย ก ทำกรรมไว้กับนาย ข แล้วนาย ข อโหสิกรรมให้นาย ก แบบนี้จะหมดเวรซึ่งกันและกันหรือไม่ครับ และนาย ก ยังต้องชดใช้กรรมที่ทำไว้กับนาย ข หรือไม่ครับอโหสิกรรมนั้นทำให้ “เวร” หมดไป ไม่มีการจองเวรกันต่อไป แต่ “กรรม” ที่ทำไปนั้นยังส่งผลเป็นวิบากต่อไป ในเรื่องนี้หลวงพ่อพุธ ฐานิโย อธิบายอย่างชัดเจนว่า 

“ เวรนี่อาจตัดได้ แต่กรรมคือการกระทำนั้นมันตัดไม่ได้ ที่ว่าเวรนี่ตัดได้เช่นอย่างเราอยู่ด้วยกันทำผิดต่อกัน  เมื่อปรับความเข้าใจกันได้แ ล้ว เราขอโทษซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างยกโทษให้กัน เวรที่จะตามคอยจองล้างจองผลาญกันมันก็หมดสิ้นไป แต่ผลกรรมที่ทำผิดต่อกันนั้ น มันไม่หายไปไหนหรอก แต่ถ้าหากว่าเราพยายามทำดีใ ห้มันมากขึ้นๆ เรารู้สำนึกว่าสิ่งที่ทำไปนั้นมันไม่ดี เราเลิก เราประพฤติแต่ความดี...บาปที่ทำแล้วมันแก้ไม่ได้ แต่นิสัยชั่วที่เราประพฤติอยู่นั้นมันแก้ได้ ท่านให้แก้กันที่ตรงนี้”
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved