ปุจฉา-วิสัชนา > กายานุปัสสนาคืออะไรบ้าง
กลับหน้าแรก

กายานุปัสสนาคืออะไรบ้าง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการท่านอาจารย์ ผมขอปุจฉาดังนี้ครับ
การนั่งสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจหรืออาณาปานสติและการระลึกถึงลมหายใจโดยเข้ายาวรู้ ว่ายาว ออกยาวรู้ว่ายาว ฯ นั้นเราจะแยกแยะหรือเข้าใจได้อย่างไรว่าสิ่งใดเป็นกายานุสติ

คุณคงหมายถึงกายานุปัสสนา ซึ่งหมายถึงการพิจารณากายในกาย หรือพูดง่ายๆ ว่ามีสติเห็นกาย กายในที่นี้มีความหมายกว้าง  รวมถึง ลมหายใจ และอิริยาบถต่าง ๆ 

กายานุปัสนาหมายความว่า ขณะที่หายใจหรือเดิน ก็รู้ว่าหายใจและเดินอยู่ ไม่ว่ากายทำอะไร ก็รู้ชัดในการกระทำนั้น ไม่ฟุ้งซ่าน จมอยู่ในความคิด การทำสมาธิภาวนา หากเอากายเป็น “อารมณ์” หรือจุดสนใจของจิต เพื่อเจริญสติและปัญญา ก็ถือเป็นกายานุปัสนาทั้งนั้น
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved