ปุจฉา-วิสัชนา > แม่ไม่อยากให้เรียนครูสมาธิ
กลับหน้าแรก

แม่ไม่อยากให้เรียนครูสมาธิ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ดิฉันมีเรื่องทุกข์ใจคือดิฉันได้สมัครเรียนครูสมาธิ เพื่อให้ตนเองเข้าใจความถูก ต้องในการทำสมาธิและอยากสั่งสมบุญ แต่คุณแม่ดิฉันท่านพูดว่าสิ่งที่ดิฉันทำมันมากเกินไป ท่านบอกว่าทุกวันนี้ที่เป็น อยู่ก็ได้บุญเหลือเฟือแล้ว ท่านบอกว่าทำสมาธิทำอยู่ที่ บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเรียนหรอก 

ท่านกลัวว่าดิฉันเมื่อเรียน แล้วจะมุ่งทางธรรมละทางโลก ดิฉันอธิบายเหตุผลว่าอยากใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ และอยากเข้าใจในทางที่ถูกต้องในการทำสมาธิ แต่อธิบายท่านอย่างไรท่านก็ไม่เห็นด้วย ดิฉันควรอธิบายเหตุผลท่านอย่างไรดีค่ะพระอาจารย์ เพราะถึงอย่างไรดิฉันก็ไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะเรียนครูสมาธิค่ะ ขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาค่ะ

ท่านคงเป็นห่วงว่า ถ้าคุณเรียนสมาธิมาก ๆ ใจจะมุ่งทางธรรม จนละทิ้งความเจริญทางโลก หากคุณไม่ได้คิดที่จะสละโลก เข้าวัดหรือออกบวช ก็ควรชี้แจงเรื่องนี้ให้ท่านเข้าใจ น่าจะปลดเปลื้องความกังวลของท่านได้มาก

คุณจะอธิบายเพิ่มเติมก็ได้ว่า การทำสมาธินั้นช่วยให้จิตมั่นคงใจสงบเย็น เวลามีอะไรมากระทบก็ไม่หวั่นไหวง่าย ๆ ชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอน มีความผันผวนปรวนแปรได้ง่าย มาก สมาธิจะช่วยให้ใจไม่เป็นทุก ข์เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น คุณอาจยกตัวอย่างของคนที่เคยมีชีวิตราบรื่นแต่กลับเสีย ศูนย์เมื่อล้มป่วยหรือเกิดความพลัดพรากสูญเสียขึ้น เพราะไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนเลย หากเป็นกรณีที่คุณแม่ของคุณ เคยพบเห็นมาก่อน ท่านก็คงจะเห็นประโยชน์ของสมาธิมากขึ้น

แต่เรื่องแบบนี้คงต้องใช้เวลากว่าท่านจะเห็นคล้อยตามคุณ สิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยโน้มน้าวให้ท่านเห็นคุณประโยชน์ของสมาธิ ก็คือความสงบเย็นของคุณ หากคุณมีจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวหรือถูกกระทบง่าย นั่นจะเป็นหลักฐานหนักแน่นที่สุดที่ชี้ว่าสมาธินั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งแม้สำหรับผู้ครองเรือนหรือใช้ชีวิตทาง โลก ไม่ใช่เฉพาะสำหรับผู้ที่อยู่วัดหรือทิ้งโลกเท่านั้น
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved