ปุจฉา-วิสัชนา > เพื่อนชอบกดดันให้ทำบุญ
กลับหน้าแรก

เพื่อนชอบกดดันให้ทำบุญ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
สอบถามพระอาจารย์ครับ คือเพื่อนมาชวนทำบุญ โดยให้บริจาคเงิน แรกๆ ก็ทำไป แต่หลังๆ มาชวนบ่อยเกินไป บางครั้งมีการบังคับให้ทำด้วยแบบว่าออกเงินให้ก่อนก็ได้ ผมก็บอกไปว่ายังไม่อยากทำ ทำไปแล้วจะรู้สึกขุ่นมัวเลย ไม่อยากทำ ก็บอกเพื่อนว่ายังไม่ทำ พร้อมอธิบายถึงหลักบุญ 10 อย่างซึ่งการบริจาคเงินเป็นเพียงแค่ 1 ใน10 วิธีทำบุญเท่านั้น เพื่อนก็พูดในทำนองต่อว่าว่าขี้เหนียว เวลาเพื่อนมาชวนอีกควรจะตอบว่าอย่างไรดี ถ้ายังไม่อยากทำการทำบุญนั้นควรทำด้วยจิตศรัทธาและเป็นกุศล แม้ไม่ให้เงิน แค่อนุโมทนาความดีหรือบุญที่คนอื่นทำ ก็ได้บุญแล้ว หากคุณยังไม่มีศรัทธาหรือยังไม่พร้อม ก็ควรบอกเพื่อนตามความจริง พร้อมกับขอบคุณที่เขามาชักชวนทำบุญ และขอโมทนาบุญที่เขาได้ทำ หากเขายังรบเร้าให้คุณทำบุญ และคุณไม่อาจปฏิเสธได้ ทางเลือกหนึ่งก็คือคุณให้เงินแก่เขา และบอกว่าคราวนี้คุณให้เพราะเห็นแก่เขา แต่วันหน้าถ้าคุณยังไม่มีศรัทธาหรือยังไม่พร้อม ก็จะขอปฏิเสธ

คุณอาจบอกเขาด้วยว่า คุณเองได้ทำบุญอะไรมาแล้วบ้าง แม้ไม่ใช่การบริจาคเงินหรือให้ทาน แต่ก็ทำบุญในรูปแบบอื่นมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เขาเกิดความ เข้าใจที่ถูกต้องว่าการทำบุญมิได้หมายถึงการให้ทานหรือ บริจาคเงินเท่านั้น ขณะเดียวกันเขาก็จะได้สบายใจว่าคุณไม่ใช่คนที่ไกลบุญ
ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ตอบครับ คือผมยังไม่มีจิตศรัทธาในบุญที่เพื่อนบอกครับ แต่ก็ทำบุญกับเพื่อนคนนี้ไปหลายๆ ครั้งแล้ว ทำบุญแล้วก็รู้เฉยๆ ซึ่งต่างกับเวลาไปทำบุญตามโ รงพยาบาล ทำให้รู้สึกดีมากกว่าเพราะช่วยให้คนที่เจ็บป่วยคลายทุกข์

เวลาเพื่อนชวนทำบุญมักชวนแบบทำนองบังคับ ไม่บอกเหตุผลว่าทำบุญไปทำไม เกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้าง มีอยู่ครั้งหนึ่งวันเกิดหลวงปู่ เพื่อนก็มาบังคับทำบุญ พูดว่า "พรุุ่งนี้วันเกิดหลวงปู่ ให้เอาเงินมาทำบุญ 2000 เร็ว" ผมก็บอกว่ายังไม่ทำ เพราะไม่ชอบให้ใครมาบังคับ เลยบอกไปว่า เดี๋ยวไปบอกบุญกับญาติให้ญาติก็ให้มา 2000 เขาก็ยังไม่ยอมยืนยันอยากให้ผมทำอยู่นั้น ผมก็บอกไปว่ายังไม่ทำ และผมรู้สึกอึดอัดมาก หลังจากนั้นผมก็รู้สึกผิดอย่างไรไม่รู้ เดือนสองเดือนถัดมาก็เลยฝากเงินเพื่อนไปทำบุญ เวลาทำบุญเพื่อนมักจะบอกว่า คนนั้นทำมา 10000 คนนั้นทำมา 5000 ซึ่งเหมือนกดดันอย่างไรไม่รู้ครับ

ขอบพระคุณพระอาจารย์อีกครั้งที่สละเวลาตอบครับ
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved