ปุจฉา-วิสัชนา > เปิดทีวีเกี่ยวกับผู้วายชนม์ระหว่างพระสวดอภิธรรมได้ไหม
กลับหน้าแรก

เปิดทีวีเกี่ยวกับผู้วายชนม์ระหว่างพระสวดอภิธรรมได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ และกราบขอโอกาสถามปัญหาครับ ถ้าในงานสวดพระอภิธรรมศพเจ้าเปิดทีวีให้ดูสารคดีเกี่ยว กับผู้วายชนม์ ขณะเดียวกันพระก็สวดศพไปด้วยในสถานที่เดียวกัน (ให้ดูภาพอย่างเดียว ทีวีตั้งหน้าข้างโลงศพ) จะบาปใหมครับ และจะเป็นการรบกวนการแสดงธรรมหรือปฏิบัติธรรมหรือไม่ครับ กราบขอโอกาสด้วยความเคารพครับ

เวลาพระสวดมนต์หรือแสดงธรรม ทั้งเจ้าภาพและผู้ร่วมงานควรแสดงความเคารพต่อพระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยการนั่งฟังอย่างสำรวม ไม่ควรทำสิ่งอื่นที่รบกวนการสวดมนต์หรือแสดงธรรม หรือดึงความสนใจของผู้คนออก ไปจากการฟังพระสวดมนต์หรือแสดงธรรม

การเปิดทีวีเกี่ยวกับผู้วาย ชนม์ระหว่างพระสวดมนต์หรือแสดงธรรมนั้น เจ้าภาพคงไม่ได้มีเจตนาไม่ดี หากเป็นเพราะไม่ได้ไตร่ตรอง ให้รอบคอบ หรือคงเห็นว่าผู้มาร่วมงานปกติก็ไม่ค่อยสนใจฟังพระสวดมนต์อยู่แล้ว จึงเปิดสารคดีให้ชมไปพลาง ๆ จะได้ไม่เบื่อหรือนั่งคุยกัน (ซึ่งก็เป็นการแสดงความไม่เคารพต่อพระธรรมและพระสงฆ์เช่นกัน) แม้เจตนาจะดี แต่ก็ไม่ควรทำเช่นนั้นระหว่างพระสวดมนต์
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved