ปุจฉา-วิสัชนา > กลัวบาปที่ต้องกินไก่ที่ถูกเชือดสดๆ
กลับหน้าแรก

กลัวบาปที่ต้องกินไก่ที่ถูกเชือดสดๆ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ ดิฉันมีเรื่องไม่สบายใจ คือ แม่ของเพื่อนซื้อไก่เป็นๆมา เชือดเพื่อไหว้เจ้า ดิฉันจึงบอกว่าแม่ซื้อไก่ที่เขาทำสำเร็จรูปดีกว่าได้ไม่ต้องเชือดให้บาป แต่แม่ของเพื่อนก็ไม่ฟัง อ้างว่าไก่เกิดมาเพื่ออาหารของคน ดิฉันได้ยินแล้วไม่อยากกินไก่นั้นเลย แต่แม่มักบังคับให้กินบอกว่ามันอร่อยมาก อาจจะต้องกินเพราะปฎิเสธและหลบเลี่ยงไม่ได้แลัวก็ไม่เต็มใจกิน แล้วเราจะมีส่วนบาปที่กินไก่ตัวนั้นไหมเจ้าค่ะ กราบขอบคุณพระอาจารย์ มาล่วงหน้าที่กรุณาแก้ข้อไม่สบายใจ

คุณกินไก่นั้น โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่าไก่ (เช่น เป็นผู้สั่งหรือชี้ว่าเป็นไก่ตัวไหน) ย่อมไม่ถือว่าเกี่ยวข้องกับ ปาณาติบาต ยิ่งคุณไม่ยินดีในการกินไก่ ด้วยแล้ว ยิ่งห่างไกลจากการผิดศีล บาปนั้นเป็นเรื่องของเจตนา เมื่อไม่มีเจตนา ก็ไม่ถือว่าบาปหรือผิดศีล
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved