ปุจฉา-วิสัชนา > ทำอย่างไรจะอยู่กับคนที่จิตใจคับแคบและร้ายกาจได้อย่างมีความสุข
กลับหน้าแรก

ทำอย่างไรจะอยู่กับคนที่จิตใจคับแคบและร้ายกาจได้อย่างมีความสุข

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการท่านอาจารย์ ทำอย่างไรจะอยู่กับคนที่จิตใจคับแคบและร้ายกาจได้อย่าง มีความสุข

คุณควรวางระยะห่างจากเขาทั้ งในทางกายภาพและความรู้สึก เพราะถ้าอยู่ใกล้กันมาก ก็ย่อมมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาก ขณะเดียวกันถ้าไปยึดติดถือมั่นกับพฤติกรรมของเขา ก็จะเป็นทุกข์ได้ง่าย การรู้จักและเข้าใจเขาตามที่เป็นจริง ไม่คาดหวังมากเกินกว่าที่เขาเป็น จะช่วยให้บรรเทาความโกรธเกลียดเขาได้ และทนต่อพฤติกรรมของเขาได้ม ากขึ้น ความโกรธเกลียดและความรู้สึกทนไม่ได้นั้น คือสิ่งที่จะรบกวนจิตใจคุณจนอยู่ไม่เป็นสุข หากบรรเทาความรู้สึกนั้นได้ คุณก็สามารถจะอยู่กับเขาได้ แต่ที่ไม่ควรลืมคือ ควรบอกหรือส่งสัญญาณให้เขารู้ว่า คุณขีดเส้นไว้ที่ตรงไหนเพื่อไม่ให้เขามาล่วงเกินหรือเอาเปรียบคุณ
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved