ปุจฉา-วิสัชนา > จัดโต๊ะหมู่บูชาในห้องนอนได้ไหม
กลับหน้าแรก

จัดโต๊ะหมู่บูชาในห้องนอนได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ไพศาล วิสาโลเจ้าค่ะ ดิฉันขอเรียนถามว่าการจัดวางหิ้งพระ หรือโต๊ะหมู่บูชาไว้ในห้องนอนนั้นเหมาะสมหรือไม่คะ และบางบ้านดิฉันเห็นว่าเค้า จัดวางพระพุทธรูปไว้ชั้นล่างของบ้าน คุณแม่ของดิฉันเห็นดังนั้น จึงอยากให้จัดวางไว้ชั้นล่าง เนื่องจากท่านเห็นว่าไม่ควร ไว้ในห้องนอนเจ้าค่ะ (ลักษณะบ้านเป็นทาวน์โฮม 3 ชั้น นอกจากชั้นล่างแล้ว ที่เหลือเป็นห้องนอนเจ้าค่ะ) ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพศาลมาล่วงหน้าเจ้าค่ะ

การจัดวางหิ้งพระนั้น เป็นเรื่องของความเชื่อที่แปรเปลี่ยนตามยุคสมัย ไม่ได้มีข้อกำหนดในพระไตรปิฎก ที่จริงสมัยก่อนคนไทยไม่นิยมนำพระพุทธรูปมาไว้ในบ้านหรือห้อยคอด้วยซ้ำ เพราะเห็นว่าพระเป็นของสูง ขณะที่บ้านเป็นที่ประกอบกิจที่ต่ำ (เช่น เมถุนธรรม หรือกินเหล้าเมาสุรา) ประมาณร้อยปีมานี้เองที่เรา เริ่มนำพระพุทธรูปมาไว้ในบ้านหรือห้อยคอ ส่วนจะตั้งไว้ตรงไหน ก็เป็นเรื่องของค่านิยมและความเชื่อของแต่ละคน ไม่มีข้อกำหนดตายตัว

ศาสนาพุทธนั้นไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ อยู่ที่ท่าทีต่อพระพุทธรูปมากกว่า เช่น ถือเอาพระพุทธรูปเป็นเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย หากวางใจได้เช่นนั้น จะวางพระพุทธรูปไว้ตรงไหนก็ ได้ทั้งนั้นหากไม่ขัดกับความเชื่อของคนส่วนใหญ่
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved