ปุจฉา-วิสัชนา > ถวายข้าวพระพุทธเวลาไหนได้บ้าง
กลับหน้าแรก

ถวายข้าวพระพุทธเวลาไหนได้บ้าง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
นมัสการค่ะพระคุณเจ้า เราควรถวายข้าวพระพุทธเวลาไหนคะ? ที่บ้านไม่ค่อยทำอาหารตอนเช้าค่ะ เราจึงมักถวายข้าวพระพุทธก่อนมื้ออาหารเย็นของเราค่ะ ไม่ทราบว่าผิดหรือไม่ค่ะ เพราะถ้าเป็นพระสงฆ์จะไม่ฉันหลังเพล แต่กรณีพระพุทธไม่ทราบว่าเราจะผิดไหมค่ะ

จะถวายเวลาไหนก็ได้ เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งมีมาในระยะหลัง ปกตินิยมถวายตอนเช้าหรือเพล แต่ก็ควรเข้าใจว่า พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานไปนานแล้ว ไม่มีขันธ์ ๕ หลงเหลืออยู่ ดังนั้นอาหารที่ถวายนั้นย่อมไม่ถึงพระองค์ และพระองค์ก็ไม่ได้รับ พึงเข้าใจว่าการถวายอาหารเป็นเสมือนการแสดงความเคารพต่อพระองค์ เหมือนการถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระองค์
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved