ปุจฉา-วิสัชนา > กรรมแรกเกิดมาได้อย่างไร
กลับหน้าแรก

กรรมแรกเกิดมาได้อย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ผมมีเรื่องสงสัยอยู่ 2 ประการครับ

๑. เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดครับ สิ่งมีชีวิตเกิดมาเพราะมีกรรม เมื่อถึงนิพพานก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด แล้วกรรมแรกเกิดมาได้อย่างไรครับจึงทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาครับ

๒. ถ้ามนุษย์ทำกรรมดีสะสมมาหลายๆ ภพชาติ และเป็นไปได้ไหมครับที่เกิด ภพใหม่แล้วคนๆ นั้นจะเป็นคนชั่วครับ หรือพบเจอเรื่องร้ายๆ ครับ กราบขอบพระคุรพระอาจารย์ครับ

กรรมแรกเกิดมาได้อย่างไร คำถามนี้ตอบยากพอ ๆ กับบอกว่า มนุษย์เรารู้จักคิดครั้งแรกเมื่อไหร่ ตอนที่ยังเดิน ๔ ขาอาศัยอยู่บนต้นไม้เมื่อ ๖ ล้านปีก่อน? หรือเมื่อเริ่มเดิน ๒ ขาเป็นครั้งแรกเมื่อเกือบ ๒ ล้านปีก่อน?

กรรมนั้นเป็นเรื่องของเจตนา กรรมแรกสุดนั้นเห็นจะเป็นมโนกรรม แต่มโนกรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักคิด จนบัดนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังตอบไม่ได้ว่า ความเป็นมนุษย์ (ซึ่งแปลว่ารู้จักคิดหรือคิดเป็น)เริ่มต้นเมื่อไหร่ แค่ไหนถึงเรียกว่ารู้จักคิด รู้จักใช้เครื่องมือหรือเปล่า? หรือก่อไฟเป็นใช่ไหม? เรื่องเหล่านี้ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาก และคงหาข้อยุติได้ยาก ดังนั้นคำถามว่ากรรมแรกเกิด ได้อย่างไร จึงตอบยากมาก อาจจัดอยู่ในคำถามประเภทอจินไตย คือตอบไม่ได้ด้วยการคิดเอา

สำหรับข้อ ๒ นั้น ตอบว่าเป็นไปได้ เพราะตราบใดที่ยังมีกิเลส ก็อาจพลั้งพลาดทำชั่ว ถ้าทำบ่อย ๆ ก็กลายเป็นคนชั่ว ต่อเมื่อเป็นพระอริยเจ้า เริ่มตั้งแต่ขั้นแรก คือพระโสดาบัน จึงจะหมดแรงจูงใจทำชั่ว เรียกว่า “ปิดอบาย” คือไม่ไปเกิดในทุคติภพอีกต่อไป
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved