ปุจฉา-วิสัชนา > จิตแหวกกิเลส เป็นอย่างไร
กลับหน้าแรก

จิตแหวกกิเลส เป็นอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
หลวงพี่ครับ..จิตแหวกกิเลสออกมา..แล้วกลับไปปิดอีก..เป็นลักษณะแบบไหนครับ

ครูบาอาจารย์บางท่านอธิบายว่า นี้เป็นสภาวะของจิตขณะที่เกิดอริยมรรคและอริยผลของผู้ที่บรรลุธรรมขั้นต้น คือตั้งแต่โสดาบันถึงอนาคามี คือ อริยมรรคจะแหวกสิ่งที่ห่อหุ้มจิต จนจิตเป็นอิสระ ไม่มีอะไรห่อหุ้มจิต แต่จะเป็นเช่นนี้แค่สองสามขณะ แล้วจิตก็จะถูกห่อหุ้มตามเดิม อาตมาพูดได้เพียงเท่านี้เพราะยังไม่เคยประสบด้วยตนเอง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved