ปุจฉา-วิสัชนา > แม่ไม่มีความสุขเพราะเปรียบเทียบ
กลับหน้าแรก

แม่ไม่มีความสุขเพราะเปรียบเทียบ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 27 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบเรียนพระอาจารย์ คุณแม่ผมท่านอายุมากแล้ว เมื่อก่อนคุณแม่มีฐานะดี แต่ปัจจุบันท่านไม่ร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ท่านชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น กับพี่ๆน้องๆ ทำให้ท่านคิดไปเองว่าพี่น้องดูถูกท่าน พอผมเตือนสติท่านจะหาว่าผมไม่เข้าข้างท่าน เห็นคนอื่นดีกว่าสำคัญกว่าแม่ และไม่ยอมพูดกับผมเลย ผมควรจะทำยังไงดีครับ ผมทุกข์ใจมาก

คนเราเวลามีความทุกข์ ก็อยากให้คนอื่นเห็นใจ คุณแม่ของคุณกำลังมีความทุกข์ เพราะรู้สึกว่าพี่น้องดูถูก เนื่องจากมีฐานะตกต่ำลง จึงอยากได้ความเห็นใจจากคุณ ดังนั้นเมื่อเมื่อไม่ได้รับสิ่งนั้นจากคุณ จึงไม่พอใจหรือน้อยใจ ทั้ง ๆ ที่คุณหวังดีต่อท่าน แต่สิ่งที่คุณพูดนั้น ท่านยังไม่อยากฟัง

อย่างไรก็ตาม ขอให้คุณอดทนและพยายามเข้าใจความรู้สึกของท่าน ขณะเดียวกันเมื่อรู้ว่าการเตือนสติท่านตรง ๆ นั้นไม่มีประโยชน์ ก็ควรหาวิธีการเตือนสติแบบอ้อม ๆ เริ่มจากการบอกให้ท่านรู้ว่าคุณเข้าใจความรู้สึกของท่าน จากนั้นก็ชวนให้ท่านหันมามองในอีกมุมหนึ่ง เช่น เห็นว่าทุกวันนี้แม้จะไม่ร่ำรวย แต่ก็มีความสุข ไม่เจ็บไม่ป่วย โดยคุณไม่จำเป็นต้องพาดพิงถึงญาติพี่น้องเลยก็ได้ การหาจังหวะพูดเรื่องนี้ ในเวลาที่ท่านพร้อมจะรับฟังก็มีความสำคัญเช่นกัน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved