ปุจฉา-วิสัชนา > ความเชื่อที่ว่าไม่ควรทำสังฆทาน ณ วัดที่มีเมรุ จริงเท็จอย่างไร
กลับหน้าแรก

ความเชื่อที่ว่าไม่ควรทำสังฆทาน ณ วัดที่มีเมรุ จริงเท็จอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 25 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ดิฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกวัดทำบุญทำสังฆทานค่ะ คือว่าวันนี้ดิฉันและสามีไป ไหว้พระและทำสังฆทานเนื่องในวันขึ้นปีไหม่ที่วัดใหญ่แห่งหนึ่ง ย่านใจกลางสุขุมวิทซึ่งตามปกติแล้วดิฉันก็มักจะไปทำบุญ ไหว้พระที่วัดแห่งนี้ ตามโอกาสต่างๆโดยมิได้คิดถึงสิ่งใดอื่น นอกจากเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านเดินทางสะดวกและดิฉันคิดว่าเราไปด้วยจิตศรัทธาในพระศาสนาดังนั้นจะเป็นวัดใดก็ได้

แต่เผอิญผู้ใหญ่ทางสามีทราบว่าเราไปถวายสังฆทานที่วัดแห่งนี้ ทำให้โดนตำหนิมาว่า วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีเมรุ ไม่ควรไปทำบุญ ณ วัดที่มีเมรุ อีกทั้งวัดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่มีงานศพตลอดเวลา จึงไม่ควรไปทำบุญที่วัดนี้เป็นอย่างยิ่ง

ในส่วนตัวของดิฉันนั้นไม่อยากจะถืออะไรกับเรื่องนี้ เนื่องจากดิฉันถือกุศลจิตเป็นที่ตั้งแต่ลึก ๆ แล้วก็รู้สึกคับข้องและตะขิดตะขวงใจ จึงอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่ามีความเห็นอย่างไรกับ ความเชื่อของผู้ใหญ่ และดิฉันมิควรไปที่วัดที่มีเมรุเช่นนี้หรือไม่อย่างไรเจ้าคะ

ทำบุญที่ไหน ก็ล้วนดีทั้งนั้นหากเป็นสถานที่ที่ประกอบกรรมดี ไม่มีคำสอนใดในพระไตรปิฎกว่าการทำบุญแก่วัดที่มีเมรุหรือมีงานศพตลอดเวลานั้น เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ที่คุณเล่ามานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีธรรมะข้อใดรองรับ หากคุณสะดวกที่จะทำบุญที่วัดนั้น ก็น่าจะทำต่อไป เว้นแต่จะเกรงใจไม่อยากมีปัญหากับผู้ใหญ่ฝ่ายสามี ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved