ปุจฉา-วิสัชนา > เศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับศีลธรรมอย่างไร
กลับหน้าแรก

เศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับศีลธรรมอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 25 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ สวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะ หนูมีคำถามอยากจะขอคำชี้แนะ ค่ะ หนูสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงแนะนำให้ปลูก พืช เลี้ยงสัตว์ ถ้าเป็นพืชก็ให้ปลูกทุกอย่างที่กิน แต่สงสัยในเรื่องเลี้ยงสัตว์ ถ้าเราเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ถ้าเราฆ่าเขาเพื่อมาเป็นอาหารเราก็จะผิดศีลข้อ 1 แต่ถ้าเราไม่เลี้ยง ความสมบูรณ์ของทฤษฏีอาจจะไม่เกิดขึ้น

เช่น เรามีบ่อเลี้ยงปลา แล้วเราต้องเลี้ยงไก่ เพื่อให้ปลากินขี้ไก่ และเราต้องเลี้ยงหมู เพื่อเอาขี้หมูไปทำปุ๋ย แม้เราจะไม่ได้ฆ่าหมูเอง แต่สักวันเราก็ต้องขายเพื่อ ให้พ่อค้านำไปชำแหละเนื้ออยู่ดี เราจะมีวิธีการเลี่ยงอย่างไ รบ้าง เพราะพระพุทธองค์ก็กำหนดไว้ว่า ห้ามทำกิจการค้าขาย 5 ประเภท ห้ามค้าอาวุธ ห้ามค้ายาพิษ ห้ามค้าของมึนเมา ห้ามค้าขายมนุษย์ ห้ามค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่า แม้เราจะตั้งสัจจะว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิด แต่ถ้าเราเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เราก็ต้องขาย เพื่อให้เขานำไปฆ่าอยู่ดีค่ะ ขอคำแนะนำด้วยเจ้าคะ

เมื่อคุณตั้งสัจจะไว้แล้วว่ าจะไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิด ก็ควรเลี่ยงอาชีวะที่ส่งเสริมหรือนำไปสู่การฆ่าสัตว์ ที่จริงการที่คุณเลี้ยงไก่แ ละหมูเพื่อเอาขี้ไก่และขี้หมูไปทำปุ๋ย ไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่จำเป็นด้วยหรือที่ต้องเอาไก่และหมูนั้นไปฆ่าเพื่อเอาเนื้อ หากคุณไม่อยากฆ่าเขา ก็เลี้ยงไว้เพื่อเอาปุ๋ยอย่างเดียวก็ได้ (ส่วนจะคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง )

ควรถือว่าเมื่อเขาทำประโยชน์ให้แก่เรา เราก็ช่วยเขาด้วยการไม่เอาเขาไปฆ่า เป็นการตอบแทนกัน ดังคนสมัยก่อนเลี้ยงควายเพื่อทำนา เมื่อควายแก่ชรา เขาก็เลี้ยงไว้ ไม่เอาไปฆ่า ปล่อยให้ตายเอง ตายเสร็จยังทำบังสุกุลให้ด้วย เพราะสำนึกในบุญคุณของเขา
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved