ปุจฉา-วิสัชนา > เคารพพ่อแม่ได้ไม่สนิทใจ
กลับหน้าแรก

เคารพพ่อแม่ได้ไม่สนิทใจ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ อยากถามปัญหาคาใจ ทุกครั้งที่ได้ยินคำสอนว่าพ่อแม่ คือ พระประจำบ้าน ควรเคารพ ดิฉันจะมีคำถามในใจตลอดว่า ทำไมดิฉันไม่สามารถเคารพท่านได้สนิดใจ เพราะที่ผ่านมา ดิฉันมีเรื่องมากมายเกิดขึ้น เช่นโดนเขาทุบตีด้วยความรุนแรง ทั้ง ๆ ที่ดิฉันโตอายุตอนนั้นจะสามสิบอยู่แล้ว ไม่ว่าดิฉันจะมีความคิดอะไร ดีแค่ไหน ตั้งใจจะทำเขาจะดูถูกให้หมดกำลังใจ เขาควรจะให้กำลังใจก็ไม่เคยทำ

แต่เขารู้ว่าดิฉันเก็บออมเงินเก่ง และเขาจะชอบมาพูดให้น่าสงสารแล้วก็จะได้เงินจากดิฉันไป แต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้าเขาไม่พอใจจะก่นด่า จนดิฉันหมดกำลังใจ เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นหนแล้วหนเล่า ดิฉันหาทางแก้หาทางพูดแต่ดู เหมือนเขาจะไม่เคยเปลี่ยน อยากตัดขาดจากพวกเขาไปเลยแต่ก็กลัวบาปว่าไม่ดูดำดูดีพ่อแม่ แต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะต้องมีปัญหามีปากเสียงตลอด ดิฉันไม่ทราบจะทำอย่างไรดีเจ้าค่ะ
ความรู้สึกไม่ดีต่อพ่อแม่นั้น เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของท่านด้วย พ่อแม่ก็ไม่ได้ดีกับลูกทุกคน ข้อสำคัญก็คือ เมื่อมีความรู้สึกไม่ดีต่อท่าน ก็ควรยอมรับ อย่าพยามยามกดข่ม หรือโทษตัวเองว่าเป็นคนเลว หรือผิดปกติ เพราะความจริงความรู้สึกแบบ นี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็ควรตระหนักว่าความรู้สึกแบบนี้เมื่อเกิดขึ้น ไม่ว่ากับใคร ย่อมทำให้ใจเป็นทุกข์ จึงไม่ควรประคองรักษามันเอา ไว้

จะว่าไปพ่อแม่ล้วนมีส่วนดีอยู่ด้วยกันทั้งนั้น คุณควรมองให้เห็นส่วนนี้ด้วย ส่วนที่ไม่ดีนั้น ก็อย่าถือสาหรือแบกไว้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ลืมไปเสีย หากสามารถให้อภัยได้ก็จะดี เพราะการที่ท่านมีพฤติกรรมอย่างที่คุณว่ามาอาจเป็นเพราะภูมิหลังบางอย่างที่เลวร้ายบ่มเพาะให้ท่านเป็นอย่างนั้น ท่านเองอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำอะไรลงไป

คุณเองโชคดีที่ได้มาพบธรรมะ รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี จึงอยากตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ แต่หากเห็นว่ายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านในทุกเรื่อง จะงดเว้นบ้างก็ไม่เสียหาย จะวางระยะบ้างก็ไม่น่าจะเป็นไร อย่างน้อยก็เป็นการส่งสัญญาณให้ท่านรู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ การที่คุณทำเช่นนั้นไม่เป็นบาปหรอก จะว่าไปแล้วหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกพึงกระทำต่อพ่อแม่ อันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญก็คือ การช่วยให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในธรรม หากคุณพยายามทำสิ่งนี้ให้แก่พ่อแม่ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุโมทนา
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved