ปุจฉา-วิสัชนา > โดนกดดันให้ละเมิดระเบียบราชการ
กลับหน้าแรก

โดนกดดันให้ละเมิดระเบียบราชการ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมันสการพระคุณเจ้า ดิฉันมีปัญหาที่หาทางออกไม่ได้คือว่า ดิฉันเป็นข้าราชการมีหน้าที่ในการเบิกเงินสวัดิการต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และข้าราชการในหน่วยงาน และมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลซึ่งเขาไปรับการรักษาที่ ร.พ.เอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งตามระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังแล้วไม่สามารถทำการเบิกจ่ายให้ ซึ่งดิฉันก็ได้ชี้แจงระเบียบให้เขาเข้าใจแล้ว ก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจ...แต่เขากลับเอาผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่ามาบอกให้ดิฉันเบิกให้ แล้วบอกว่าก็ทำเป็นไม่รู้ให้ช่วยกัน กราบรบกวนท่านช่วยชี้แนะทาง ออกทางทำใจให้ดิฉันด้วยเจ้าค่ะ กราบนมัสการค่ะ

สิ่งที่ถูกต้องในกรณีนี้คือ ทำตามระเบียบของทางราชการ หากคุณไม่ทำ ผลเสียนอกจากจะเกิดแก่ส่วนรวมแล้ว ยังเกิดแก่คุณด้วย เพราะหากมีการตรวจสอบ คุณก็อยู่ในข่ายที่ต้องรับผิดด้วย อย่างไรก็ตามหากคุณถูกกดดัน ให้ต้องทำผิดระเบียบราชการ คุณก็ควรไตร่ตรองดูว่า คุณพร้อมที่จะรับผลจากการกระทำผิดนั้นหรือไม่ ถ้าคุณไม่พร้อม ก็ไม่ควรทำ

จะว่าไปแล้ว ทางที่ดีที่สุดก็คือ คุณควรชี้แจงให้ผู้บังคับบัญชาเข้าใจว่า คุณมีความจำเป็นต้องทำตามระเบียบราชการ และหากเขายืนกรานจะให้คุณทำ ผิดระเบียบ คุณก็ควรขอให้เขามีส่วนร่วม รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวด้วย จะให้คุณเป็นฝ่ายรับผิดชอบคนเดียวในเมื่อเขาเองเป็นฝ่ายขอร้องหรือกดดัน ย่อมไม่ถูกต้อง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved