ปุจฉา-วิสัชนา > การเจริญสติทำให้คลายปวดได้หรือไม่
กลับหน้าแรก

การเจริญสติทำให้คลายปวดได้หรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะ ลูกขอถาม คำถามนะคะ การทำภาวนา เจริญสติ จะทำให้จิต แยกออกจากกาย สามารถดับเวทนาที่กาย ได้จริง หรือคะ และทำอย่างไร เนื่องจากเห็นผู้ป่วยหลายคน ที่ทรมาน ก่อนเสียชีวิต จึงอยากได้คำแนะนำค่ะ ขอบคุณค่ะ

การเจริญสตินั้นช่วยให้ “เห็น” ทุกขเวทนาหรือความปวด โดยไม่เข้าไป “เป็น”ผู้ปวด หรือยึดมั่นความปวดนั้นว่าเ ป็น “ฉัน ของฉัน” ผลก็คือ แม้กายปวด แต่ใจไม่ปวดหรือทุกข์ด้วย บางท่านเรียกสภาวะเช่นนี้ ว่า จิตกับกายแยกออกจากกัน ไม่ได้หมายถึงจิตออกจากร่าง อย่างที่เข้าใจกัน เวทนาหรือความปวดยังคงอยู่ แต่จำกัดเฉพาะกาย ไม่ลามไปที่ใจ เพราะการมีสติเห็นเวทนาดังที่ว่ามา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved