ปุจฉา-วิสัชนา > คุณพ่อฆ่าตัวตายทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้จะถึงไหม
กลับหน้าแรก

คุณพ่อฆ่าตัวตายทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้จะถึงไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 21 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ หนูมีเรื่องรบกวนถามท่านเกี่ยวกับกรรมของคุณพ่อค่ะ คุณพ่อหนูป่วยเป็นโรคไตและโรคซึมเศร้า ท่านกังวลเรื่องอาการป่วยมากจนกระทำการผูกคอตายเมื่อประมาณเดือนเมษายนปีที่แล้ว อายุได้ 78 ปี

หลังจากนั้นหนูได้ทำบุญให้ท่านมาตลอด แต่เป็นบุญประเภท ใส่บาตร สมทบทุนสร้างอุโบสถวัด โรงพยาบาลสงฆ์ ฯลฯ แล้วอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน โดยไม่ได้นั่งกรรมฐาน เพราะจิตหนูไม่สงบนิ่งพอที่ จะนั่งได้ (แต่พี่สาว+หลานสาวไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อจรัญฯ แล้วนั่งให้ท่านเป็นบางครั้งค่ะ) ..ท่านจะได้รับกุศลเหล่านี้ จากพวกเราบ้างมั้ยคะ

หนูเคยได้ยินว่าเป็นการฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนักที่ต้องให้พระอริยสงฆ์แผ่ส่วนกุศลให้ ถึงจะพ้นจากการเสวยกรรม ทำบุญธรรมดาๆ ส่งไปไม่ถึง T-T....หนูกราบขอบพระคุณล่วงหน้าถ้าพระอาจารย์มีโอกาสตอบด้วยค่ะ

ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่า การฆ่าตัวตายนั้นมิใช่ “กรรมหนัก” กรรมหนักหรือครุกรรมฝ่ายอกุศลนั้น ได้แก่อนันตริยกรรม ๕ คือ ฆ่าพระอรหันต์ ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ทำร้ายพระพุทธเจ้า และทำให้สงฆ์แตกแยก จริงอยู่การฆ่าตัวตายนั้นเป็นบาป กล่าวคือเกิดจากจิตที่เป็นอกุศล แต่ก็ยังบาปน้อยกว่าการฆ่าผู้อื่น

สำหรับการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้น จะถึงหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตายเพราะสาเหตุใด แต่อยู่ที่ว่าจิตผู้ตายนั้น อยู่ในภพภูมิที่สามารถรับส่วนบุญนั้นได้หรือไม่ บางภพภูมิก็ไม่อาจรับได้ เช่น นรกภูมิ แต่บางภพภูมิก็รับได้ เช่น เปตภูมิ แต่เนื่องจากปุถุชนอย่างเรา คงไม่สามารถรู้ว่าผู้ล่วงลับนั้นไปอยู่ในภพภูมิใดแล้ว ก็ควรทำบุญอุทิศไปให้ อย่าห่วงว่าบุญที่ทำนั้นจะสูญเปล่า

ดังพระพุทธองค์ตรัสว่า การให้ทานแก่ญาติสาโลหิตผู้ ล่วงลับ แม้ทานจะไปไม่ถึงผู้ล่วงลับ เหล่านั้น แต่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับเหล่าอื่นของตน ย่อมบริโภคทานนั้น “เป็นไปไม่ได้เลยที่จะว่างจากญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วโดยกาลช้านาน ถึงอย่างไรทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล”
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved