ปุจฉา-วิสัชนา > วิจัยเรื่อง ตายก่อนตาย เป็นไปได้ไหม
กลับหน้าแรก

วิจัยเรื่อง ตายก่อนตาย เป็นไปได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 11 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการค่ะ หนูมีเรื่องรบกวนถามค่ะ ... คือ ตอนนี้หนูกำลังเริ่มหาหัวข้อเพื่อทำวิจัยค่ะ หนูได้อ่านบทความและฟังธรรมบรรยายของท่านแล้วรู้สึกเลื่อมใส และเกิดความสนใจเรื่องตายก่อนตาย ก็เลยจะศึกษา ประเด็น "ตายก่อนตาย ธรรมะที่จะทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข" เพื่อศึกษากระบวนการของจิตที่ค่อยๆ ยอมรับในความเป็นจริงของชีวิต และพฤติกรรมที่เป็นไปของคนที่ศึกษา/เรียนรู้ ธรรมะข้อนี้ค่ะ ขอแสดงความเคารพอย่างสูง ที่หนูเขียนมานี้เพื่อปรึกษาถึงความเป็นไปได้ว่าจะสามารถทำนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น และเพื่อยืนยันว่าแนวคิดนี้มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตจริงค่ะ

ประเด็นเรื่อง “ตายก่อนตาย” นั้น อาตมาเชื่อว่าสามารถเป็นหัวข้อทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ได้ หากมีความเข้าใจชัดในประเด็นนี้ รวมทั้งมีความเพียรในการศึกษาค้นคว้า คุณก็สามารถทำได้แน่นอน และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย

แม้ว่า “ตายก่อนตาย” เป็นเรื่องยากที่จะทำได้ แต่ก็น่าจะช่วยให้ผู้คนได้ตระหนักว่า ความยึดติดในตัวตนเป็นปัญหาพื้นฐานของมนุษย์ ไม่เพียงทำให้เรากลัวตาย หรือเป็นทุกข์เมื่อเผชิญความตายเท่านั้น หากยังทำให้เรามีชีวิตด้วยความทุกข์ แม้มีทรัพย์สมบัติท่วมหัว ก็ยังไม่มีความสุข หากมีความยึดติดถือมั่นในตัวตนอย่างแน่นหนา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved