ปุจฉา-วิสัชนา > รายได้ลด มีหนี้สินมาก ทำใจอย่างไร
กลับหน้าแรก

รายได้ลด มีหนี้สินมาก ทำใจอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

พระอาจารย์ค่ะ มีปัญหาเรื่องหนี้สินทั้งในและนอกระบบ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย อาชีพขายของเปิดท้ายค่ะ ครอบครัวมี 4 คน พ่อแม่และลูกอีกสองคน พอขายของได้ก็ต้องจ่ายหนี้อื่นก่อนและไม่สามารถเก็บเงินเพื่อลงของได้ ที่บ้านไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด แต่ยอดขายไม่เหมือนเมื่อก่อน ทำให้มีปัญหามาก หาวิธีแก้ทุกอย่าง ไม่ทราบจะทำอย่างไรดีค่ะพระอาจารย์

หากคุณพยายามลดรายจ่ายแล้ว แต่ยังเป็นหนี้ ทางออกก็คือเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เช่น มีอาชีพอื่นนอกเหนือจากการขายของเปิดท้าย หรือไม่ก็ต้องหารายได้ให้มากขึ้นจากการขายของเปิดท้าย เช่น มีวิธีการชักชวนคนให้มาซื้อสินค้าของคุณให้มากขึ้น เป็นต้น หรือหาทางเพิ่มส่วนต่างจากการขายให้มากขึ้น

ระหว่างที่พยายามหารายได้ให้มากขึ้นนั้น ก็ควรทำใจไม่ให้เป็นทุกข์หรือวิตกกังวลด้วย เพราะลำพังเป็นหนี้ก็ทุกข์อยู่แล้ว ไม่ควรซ้ำเติมตนเองด้วยความทุกข์ใจ ควรเป็นทุกข์แค่อย่างเดียว อย่าเป็นทุกข์สองอย่าง หาไม่ต่อไปก็อาจทุกข์กายเพราะกินไม่ได้นอนไม่หลับจนเสียสุขภาพ ตามมาด้วยการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะความเครียด หากรักษาจิตใจให้ดี นอกจากจะมีเรี่ยวแรงทำมาหากินแล้ว ยังเกิดสติปัญญาได้ง่าย จนสามารถเห็นช่องทางในการหารายได้เพิ่มเติมก็ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved