ปุจฉา-วิสัชนา > นั่งสมาธิแล้ว รู้สึกกายกับจิตแยกกัน ควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

นั่งสมาธิแล้ว รู้สึกกายกับจิตแยกกัน ควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการครับ ผมมีเรื่องอยากจะเรียนถามครับ คือผมเพิ่งหัดสมาธิได้สักระยะ ก็ใช้การภาวนาพุทโธ แต่ก็หยุดก็เว้นมาตลอด มาช่วงหลังนี้ ผมเริ่มศึกษาเรื่องสติปัฏฐานมากขึ้น และลองกลับมานั่งดูอีกครั้ง คราวนี้ลองใช้วิธีพิจารณาเกสา โลมา ดูครับ ปรากฏว่า พอนั่งไปสักพัก เริ่มรู้สึกเหมือนว่ากายกับจิตมันแยกกันครับ เหมือนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา เหมือนจิตกับกายมันแยกกันครับ เหมือนเริ่มรู้สึกว่ากายเรานั่งอยู่ ขอเรียนถามว่า ผมผิดปกติหรือไม่ครับ หรือผมควรต้องทำอย่างไรต่อครับ ขอบพระคุณครับ

 

ที่คุณเล่ามานั้นไม่ผิดปกติหรอก แต่เกิดขึ้นได้ยากโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติใหม่ ๆ ภาวะที่คุณเห็นนั้นคือความจริงของกายและใจ ที่คนธรรมดามองเห็นได้ยาก ถ้าเห็นเมื่อไหร่ ก็ทำให้ปล่อยวางความยึดติดในตัวตนได้ง่ายขึ้น แต่ภาวะนี้จะเกิดกับคุณไม่นาน เมื่อหายไปแล้ว ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้อีกในเร็ววัน แม้จะพยายามทำอีกก็ตาม

ดังนั้นเมื่อคุณใช้วิธีพิจารณากายดังกล่าว (เรียกว่า กายคตาสติ หรือปฏิกูลมนสิการ หรือพิจารณาอาการ ๓๒) ก็ไม่ควรคาดหวังว่าภาวะดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นกับคุณอีก พูดง่าย ๆ คือ ปล่อยวางความอยากนั้นเสีย หาไม่คุณจะเป็นทุกข์กับการปฏิบัติ

นอกจากนั้นอาตมาอยากแนะนำให้คุณลองปฏิบัติสติปัฏฐานรูปแบบอื่นบ้างที่อยู่ในหมวดกายานุปัสสนา เช่น อานาปานสติ อิริยาบถ และสัมปชัญญะ ควรใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเป็นหลัก เมื่อมีสมาธิตั้งมั่นแล้ว ก็เปลี่ยนมาทำกายคตาสติหรือพิจารณาเกสา โลมา ฯลฯ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved