ปุจฉา-วิสัชนา > นิมิต
กลับหน้าแรก

นิมิต

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ หนูมีเรื่องที่ยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้มาเรียนถามหลวงพ่อเจ้าค่ะ คือได้นั่งรถไฟจากกรุงเทพปลายทางเชียงใหม่เจ้าค่ะขณะที่นั่งไปเรื่อย ๆ หนูได้หลับตาลงแปปเดียวก็เกิดมีภาพของวัดที่ไหนสักแห่ง ที่มีเจดีย์หรืออะไรที่ทรงแหลมอยู่หน้าโบสถ์ 2 ข้างและมีหน้าของคนผุดขึ้นมาไม่แน่ใจว่าหญิงหรือชาย กำลังจะดูอะไรสักอย่างเจ้าค่ะแต่หนูลืมตาก่อน หนูมั่นใจว่าไม่ได้หลับแน่นอนเจ้าค่ะและไม่ได้อยู่ในสมาธิ ภาพที่เห็นเด่นชัดมากแต่เห็นด้านหลังของโบสถ์ทำให้หนูอยากทราบว่าภาพที่เกิดนั้นหมายถึงหรือจะสื่ออะไรกับหนู ขอหลวงพ่อให้ความกระจ่างแก่หนูผู้ที่ยังเวียนว่ายอยู่ในความเขลาด้วยเถอะเจ้าค่ะ สาธุ

ภาพนั้นคงเป็นนิมิต ซึ่งอาจเกิดจากจิตปรุงแต่ง หรืออาจเป็นภาพที่เกี่ยวเนื่องกับอดีตหรืออนาคตของคุณก็ได้ อาตมาไม่สามารถตอบได้ว่าภาพนั้นมีความหมายอย่างไร แต่ขอให้คุณสบายใจได้ว่า ภาพนั้นจะไม่ส่งผลร้ายต่อคุณแต่ประการใด
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved