ปุจฉา-วิสัชนา > หมอดูแนะให้ผิดศีล
กลับหน้าแรก

หมอดูแนะให้ผิดศีล

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการหลวงพ่อค่ะ มีคำถามที่อยากจะถามหลวงพ่อว่า หมอดูที่ให้คำแนะนำกับสามีที่มีเมียน้อยและให้คำแนะนำเมียน้อย เพื่อช่วยให้คนสองคนประคองรักให้ตลอดรอดฝั่งบนความทุกข์ของเมียหลวงนี่บาปมากไหมค่ะ ทั้งๆ ที่ก็รู้อยู่แล้วว่าคนคู่นี้ทำผิดศีล แต่กลับไม่แนะนำทางที่ถูกที่ควรให้

ที่จริงหากหมอดูคำนึงถึงศีลธรรม ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดกับคนอื่น(หรือบุคคลที่สาม)อันเนื่องมาจากคำพูดของตน ก็ไม่ควรส่งเสริมให้ลูกค้าทำผิดศีล แต่หมอดูส่วนใหญ่สนใจแต่รายได้ หากตักเตือนทักท้วงลูกค้าว่าทำผิดศีล ย่อมขาดรายได้ อีกทั้งเขาคำนึงแต่ผลที่จะเกิดกับลูกค้าว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดผลดี(ในทางโลก) แทนที่จะสนใจเรื่องความดี จึงให้คำแนะนำอย่างนั้นไป
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved