ปุจฉา-วิสัชนา > แม่มีทุกข์เพราะพ่อ แต่ไม่ยอมย้ายมาอยู่ด้วย
กลับหน้าแรก

แม่มีทุกข์เพราะพ่อ แต่ไม่ยอมย้ายมาอยู่ด้วย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ดิฉันมีเรื่องทุกข์ใจกับเรื่องของมารดาและบิดาค่ะ ดิฉันแยกครอบครัวแล้วแต่ยังอยู่จังหวัดเดียวกับพ่อและแม่ โดยพ่อกับแม่อยู่บ้านเดียวกัน แต่แม่จะมาเล่าเรื่องที่พ่อทำไม่ดีให้ฟังอยู่บ่อย ๆ ทำให้แม่เป็นทุกข์ใจมากและพ่อก็ชอบดุว่าแม่ต่อหน้าคนอื่นอย่างไม่ให้เกียรติ ดิฉันฟังแล้วก็ไม่สบายใจไปกับแม่ด้วย ให้ปล่อยวางแล้วมาอยู่กับดิฉันแต่แม่ก็ไม่ยอมมาอยู่ด้วย ยอมทนทุกข์ใจอยู่เพราะเป็นห่วงบ้านและที่ดินตายายสร้างมา

เรื่องพฤติกรรมของพ่อดิฉันเคยบอกแล้วแต่ท่านก็ไม่รับฟัง แถมยังว่าด้วย ก็เลยไม่อยากจะสร้างกรรมต่อกันอีก คิดแต่ว่าเป็นเวรกรรมของเรา แม่ลูก อีกทั้งพี่น้องทางพ่อก็เอือมระอากับพฤติกรรมของพี่ชายจนไม่มีใครสนใจ ดิฉันจะช่วยพ่อกับแม่อย่างไรดีคะพระอาจารย์

อาตมาคิดว่า ถึงแม้แม่ของคุณจะไม่ยอมย้ายมาอยู่กับคุณ แต่หากคุณชักชวนให้ท่านมาพักที่บ้านคุณเป็นครั้งคราว เช่นเดือนละครั้งสองครั้ง ครั้งละหลายวัน ก็น่าจะเป็นไปได้ และจะเป็นผลดีต่อท่านด้วย คือทำให้ห่างไกลจากปัญหาที่เกิดจากสามีชั่วขณะ หากท่านอยู่กับคุณแล้วท่านสบายใจ ต่อไปก็อาจปล่อยวางเรื่องบ้านและที่ดินได้มากขึ้น และตัดใจย้ายมาอยู่กับคุณเลยก็ได้

ขณะเดียวกันพ่อของคุณก็อาจพบว่า เมื่อภรรยาไม่อยู่บ้านแม้เพียงไม่กี่วัน ชีวิตไม่สะดวกสบายเหมือนเดิม ก็จะตระหนักว่าตนเองต้องพึ่งพาภรรยาไม่ใช่น้อย ต่อไปก็อาจจะเกรงใจภรรยา ไม่ดุด่าว่ากล่าวหรือทำตามอำเภอใจดังแต่ก่อน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved