ปุจฉา-วิสัชนา > ลบหลู่ครูบาอาจารย์ แต่ท่านไม่ถือสาจะบาปไหม
กลับหน้าแรก

ลบหลู่ครูบาอาจารย์ แต่ท่านไม่ถือสาจะบาปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 3 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการและขอเรียนถามค่ะ การที่เราลบหลู่ครู-อาจารย์ เช่นเอาคำพูดครูมาพูดล้อเลียน หรือเอามาพฤติกรรมคำพูดของครูมาคุยเป็นเรื่องโจ๊กในกลุ่มเพื่อน ซึ่งคิดว่าครูก็รู้ แต่ครูก็ไม่ว่าอะไร อาจเป็นเพราะครูไม่ถือสาไม่สนใจหรือให้อภัย ถามว่าเราจะบาปไหมเพราะครูก็ไม่ได้ถือสา ขอความกรุณาพระอาจารย์ไม่ใส่ชื่อคนถามด้วยนะคะ นมัสการค่ะ

การลบหลู่ใครก็ตาม ถือว่าไม่ดีทั้งนั้น เกิดจากจิตที่เป็นอกุศล ยิ่งกับครูบาอาจารย์ด้วยแล้ว ก็ยิ่งไม่ดี แต่หากเป็นความสนุกชั่วแล่น ในใจยังมีความเคารพท่านอยู่ ก็ถือว่าเป็นบาปเพียงเล็กน้อย หากมีโอกาสก็ควรขอขมาท่าน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved