ปุจฉา-วิสัชนา > ถวายของมือสองพระ จะทำให้ได้ของใช้แล้วหรือไม่
กลับหน้าแรก

ถวายของมือสองพระ จะทำให้ได้ของใช้แล้วหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 2 มกราคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการ ท่านอาจารย์ไพศาล ที่เคารพค่ะ ดิฉันมีคำถามอยากเรียนถามว่า เคยทราบมาว่า หากบุคคลถวายของ second hand จะมีอานิสงส์ทำให้ เมื่อจะได้อะไรก็ต้องได้ของที่ใช้แล้ว ทีนี้ ตอนนี้ที่บ้านดิฉันมีกลด 1 อัน จำที่มาไม่ได้ค่ะ ว่าได้มาจากไหนและเก็บไว้จนฝุ่นเกาะ ดิฉันจึงนำไปล้างทำความสะอาด แต่อยากนำไปถวายร่วมในกองกฐิน จะมีผลอะไรหรือไม่คะ เพราะไม่อยากเก็บไว้ในบ้าน กลัวติดหนี้สงฆ์ แล้วต้องไปเกิดเป็นเปรตค่ะ

การถวายของ second hand ไม่ถึงกับส่งผลให้คุณต้องได้ของใช้แล้วไปตลอดกาล ที่จริงเจตนาของคุณที่ถวายกลดอันนั้นไม่ใช่เป็นเพราะความตระหนี่ ดังนั้นจึงไม่ควรกังวลกับอานิสงส์ที่จะได้รับ ถ้าหากไม่สบายใจ ก็ซื้อกลดอีกหนึ่งอันร่วมถวายในกองกฐินก็ได้

อนึ่งการเก็บกลดไว้ในบ้าน ไม่ถือว่าติดหนี้สงฆ์แต่อย่างใด เพราะคุณไม่ได้เอามาจากวัด อันที่จริงกลดนั้น ฆราวาสก็ใช้ได้ ไม่ใช่แต่พระภิกษุเท่านั้น ดังนั้นถึงแม้จะอยู่ในบ้านคุณก็ไม่เป็นไร หากว่าไม่ได้ขโมยใครมา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved