ปุจฉา-วิสัชนา > นิมนต์พระไปงานบุญ ต้องถวายเงินไหม
กลับหน้าแรก

นิมนต์พระไปงานบุญ ต้องถวายเงินไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการ หลวงพ่อ เนื่องด้วยกระผมมีความสงสัยในการ ใส่ซองถวายเงิน เวลาที่นิมนต์พระสงฆ์ไปทำบุญในงานบุญต่างๆ เช่นงานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น เหตุใดจึงต้องถวายซองเงินแก่พระสงฆ์ และเหตุการณ์นี้มีความเป็นมาตั้งแต่เมื่อไรในสมัยก่อนมีหรือไม่ เป็นเหตุสมควรที่จะต้องให้หรือไม่ครับ และในการนิมนต์พระสงฆ์ไปนั้น ควรตอบแทนท่านอย่างไรครับ ขอขอบพระคุณอย่าสูง

ชาวบ้านถวายเงินแก่พระสงฆ์เพราะอยากทำบุญ ธรรมเนียมนี้เพิ่งมีไม่กี่สิบปีมานี้เอง สมัยก่อนชาวบ้านไม่ถวายเงินแก่พระไม่ว่าจะเป็นงานพิธีใดก็ตาม เพราะนอกจากพระวินัยไม่อนุญาตให้พระรับและถือเงินแล้ว สมัยก่อนเงินไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับพระ (ในศรีลังกา ธรรมเนียมดังกล่าวก็ยังคงอยู่เป็นส่วนใหญ่ เวลาพระไปฉันในบ้าน โยมจะถวายแต่ของใช้ของบริโภค แต่ไม่ถวายเงิน) แต่ปัจจุบันเงินมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้คนอย่างมาก แม้กระทั่งพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยก็มีชีวิตหรืองานที่แยกขาดจากเงินได้ยาก โยมจึงถวายเงินแก่พระ ส่วนหนึ่งก็เพราะหวังว่าจะมีเงินทองและมั่งมีศรีสุขในวันหน้าด้วย

สำหรับคนที่เข้าใจวินัยของพระสงฆ์และอยากเอื้อเฟื้อท่านในด้านนี้ สามารถเลี่ยงไม่ถวายเงินแก่ท่าน โดยถวายเป็นของใช้ของบริโภคให้แก่ท่านแทน (เช่น หนังสือ ยา เครื่องเขียน ) ส่วนเงินนั้นหากอยากถวาย ก็ถวายแก่วัดโดยตรง หรือมอบให้แก่โยมที่ใกล้ชิดเพื่อจัดหาซื้อของถวายท่านตามที่ท่านประสงค์และสมควรแก่สมณะ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved