ปุจฉา-วิสัชนา > อยู่ก่อนแต่ง ผิดศีลข้อ ๓ หรือไม่
กลับหน้าแรก

อยู่ก่อนแต่ง ผิดศีลข้อ ๓ หรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ถ้าหญิงชายทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง ไม่ได้ขอเงินบิดามารดาแล้ว ไม่มีคู่ครองทั้งคู่แล้วตัดสินใจอยู่ก่อนแต่ง โดยมิได้บอกใคร อย่างนี้ถือว่าผิดศีลข้อ 3 หรือไม่คะ ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ

การอยู่ก่อนแต่งไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดศีล เพราะไม่ได้ล่วงละเมิดใคร แม้บิดามารดาอาจจะไม่รับรู้ แต่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในปกครองของท่านแล้ว (แต่ถ้าเป็นเด็กที่ยังอยู่ในปกครองของพ่อแม่ การอยู่ก่อนแต่ง โดยเฉพาะกรณีที่ฝ่ายชายเป็นผู้ใหญ่ ก็เข้าข่ายผิดศีลข้อ ๓ ได้) อย่างไรก็ตามถึงแม้ไม่ผิดศีล แต่อาจผิดประเพณีได้ อันนี้เป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่นและหมู่ชน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved