ปุจฉา-วิสัชนา > ทำงานมานาน ยังไม่ก้าวหน้าไปไหน วางใจอย่างไรดี
กลับหน้าแรก

ทำงานมานาน ยังไม่ก้าวหน้าไปไหน วางใจอย่างไรดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
สวัสดีค่ะ ดิฉันมีปัญหาอยากถาม คือว่าดิฉันทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทำงานในสำนักงานจะมีทั้งแผนกบัญชี ฝ่ายบุคคล ฝ่ายจัดซื้อ ดิฉันทำในแผนกบัญชี แต่ดูเหมือนไม่มีความก้าวหน้าในการทำงานเลย ทำมา 10 กว่าปีก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิม ส่วนแผนกอื่นคนเขามาทีหลังก็แซงเราไปหมดแล้ว ทั้งตำแหน่งหน้าที่และเงินเดือน

ตอนนี้ก็ทำให้น้อยใจและนึกสงสัยว่าทำไมตัวเองไม่ก้าวหน้าเหมือนเขา มองคนรอบข้างก็มีแต่คนที่ได้เงินเดือนเยอะกว่า ทั้ง ๆ ที่หน้าที่การงานความรับผิดชอบก็พอ ๆ กัน และตอนนี้เกิดความอายเพื่อนร่วมงานและไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว แต่ก็ไปไหนไม่ได้เพราะเรามีภาระครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบและอายุก็มากแล้วไปหางานที่อื่นก็คงหายาก ขอสอบถามจะทำตัวหรือทำใจอย่างไร เพื่อที่จะทำให้เราอยู่ได้ในสถานการณ์แบบนี้คะ ขอบคุณค่ะ

 

คุณควรพิจารณาตนเองว่า มีข้อบกพร่องในการทำงานหรือไม่ มองตัวเองอาจเห็นไม่ชัด ก็ลองสอบถามเพื่อนร่วมงานที่วางใจได้หรือคุ้นเคยกัน หรือผู้ใหญ่ที่คุณนับถือ

หากคุณไม่พบว่าตัวเองมีข้อผิดพลาด และเชื่อว่าตัวเองตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แล้ว มีความรับผิดชอบใส่ใจในงาน ก็ควรภูมิใจในตนเอง คุณค่าในตัวเองนั้นควรวัดจากสิ่งที่เรามีอยู่ในตัว หรือคุณงามความดีของเรา ไม่ควรเอาเงินเดือนหรือตำแหน่งมาเป็นเครื่องชี้วัดคุณค่าของเรา เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไม่จิรังยั่งยืน ใครก็ตามที่เอาคุณค่าของตนไปผูกติดกับเงินเดือนหรือตำแหน่ง สักวันหนึ่งก็จะรู้สึกว่าไร้คุณค่า แม้ว่าวันนี้จะมีความสุขเพราะมีเงินเดือนมากมีตำแหน่งสูง แต่เมื่อถึงวันที่ไม่มีเงินเดือนหรือพ้นจากตำแหน่ง ก็จะทุกข์ทรมาน

อย่าเอาของภายนอก ไม่ว่าวัตถุสิ่งของ (หรือสินค้าแบรนด์เนม) หรือชื่อเสียงเกียรติยศ มาเป็นตัวกำหนดคุณค่าของคุณเลย เอาความดีมาเป็นเครื่องวัดคุณค่าของคุณดีกว่า ถ้าคุณตั้งมั่นในความดี แม้เงินเดือนน้อย ตำแหน่งไม่สูง ก็สมควรที่จะภาคภูมิใจในตนเองแล้ว ความเป็นคนดี เป็นเพื่อนที่ดี พ่อแม่ที่ดี ลูกที่ดี มีค่ามากกว่าการเป็นคนรวยหรือมีตำแหน่งสูง ๆ อย่างเทียบกันไม่ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved