ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่อยากให้มีปีติ ตอนทำสมาธิทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

ไม่อยากให้มีปีติ ตอนทำสมาธิทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ มีข้อสงสัยขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ - การเกิดปิติในการปฏิบัติธรรมเกิดได้บ่อยแค่ไหน และหากไม่ต้องการปิตินั้นจะทำอย่างไร

ปิติที่เกิดขึ้นจะเกิดในขณะที่นั่งสมาธิที่จิตไม่ฟุ้งซ่านแล้ว หากพิจารณากายภายในกาย (อสุภะ) ก็จะเกิดอาการอยากจะอาเจียนมาก ก็เลิกไม่พิจารณากายแล้ว อาการอยากอาเจียนก็หายเจ้าค่ะ แต่พอมาพิจารณาความไม่เที่ยง ความวุ่นวายในองค์กร เนื่องจากการยึดตัวถือตนของเพื่อนงาน ก็เกิดอาการน้ำตาไหล บางครั้งก็เกิดอาการสะอื้น เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆ ขณะนี้แก้ปัญหาด้วยการออกจากสมาธิทันที่มีอาการ ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะ

ภาวะที่เรียกว่าจิตตื่นเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ อาการที่เกิดขึ้นก็คือมีความสุข จิตใจเบิกบานในการที่จะได้สวดมนต์ นั่งสมาธิมาก ขอคำแนะนำด้วยเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะ

สำหรับคนทั่วไปแล้ว ปีติเกิดไม่บ่อยขณะปฏิบัติธรรม ไม่ว่าคุณอยากให้เกิดหรือไม่เกิดปีติ มันก็ไม่อยู่ในวิสัยที่คุณจะควบคุมได้ เพราะจิตเป็นอนัตตา ถ้ามีเหตุปัจจัย มันก็เกิด ไม่มีเหตุปัจจัย มันก็ดับ สิ่งที่คุณควรทำคือ รู้เฉย ๆ ด้วยใจเป็นกลาง มีอาการใด ๆ เกิดขึ้น ก็ควรรับรู้มันเฉย ๆ ไม่ผลักไสสิ่งที่ไม่ชอบ ขณะเดียวกันก็ไม่ไขว่คว้าสิ่งที่ชอบ การพยายามผลักไสกดข่มสิ่งที่ไม่ชอบ จะไม่ช่วยแก้ปัญหามากนัก เพราะยิ่งหนีก็ยิ่งเจอ เพียงแค่มีสติ รับรู้ดูมันเฉย ๆ ไม่นานมันก็จะดับไปเอง

ส่วน “จิตตื่น”นั้น หมายถึง เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม อยู่กับปัจจุบัน ไม่หลงตัวลืมตน จึงเกิดความโปร่งโล่งเบาสบาย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved