ปุจฉา-วิสัชนา > ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
กลับหน้าแรก

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ขอกราบเรียนถามเกี่ยวกับบทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก บางเล่มใช้บทเดิม บางเล่มใช้บทสวดใหม่ อยากทราบว่า ระหว่างบทเดิมกับบทใหม่ต่างกันอย่างไร แล้ว ควรสวดบทเดิมหรือ บทใหม่มากกว่ากันคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ยอดพระกัณฑ์เป็นเรื่องที่มีคนเข้าใจผิดกันมาก อาตมาขอนำเอาข้อเขียนของ อ.วศิน อินทสระ จากหนังสือเรื่อง “สิ่งที่ควรเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง” มาเผยแพร่เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

“...ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกจริง ๆ หรือที่เป็นอักษรย่อของพระไตรปิฎกจริง ๆ มีอยู่ไม่กี่ตัว มีอยู่ในข้อ ๑๒ เท่านั้น นอกจากนั้นไม่มี เพื่อจะสวดได้ง่ายเข้า ไม่ปวดหัว สวดเฉพาะข้อ ๑๒ ไม่กี่ตัว
อา ปา มะ จุ ปะ (เป็นหัวใจของพระวินัย)
ที มะ สัง อัง ขุ (เป็นหัวใจพระสุตตันตปิฎก)
สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ (เป็นหัวใจพระอภิธรรม)
เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว (เป็นหัวใจของทศชาติคือชาดก ๑๐ ชาดก)
อิ สะ วา สุ (อิติปิโส สวากขาโต สุปฏิปันโน)
มะ อะ อุ (ความจริงควรเป็น อะ อุ มะ อะคืออรหัง อุคืออุตมธรรม มะคือมหาสงฆ์)

นี่คือยอดหรืออักษรย่อของยอดพระกัณฑ์หรือที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎก นอกจากนั้นก็ไม่เกี่ยวเลย เป็นภาษาที่ไม่ถูกต้อง เป็นภาษาที่เลอะเทอะมาก”

“ที่นิยมสวดก็เพราะว่าไปหลงเชื่อคำโฆษณาที่ว่า เปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก มีคำกล่าวนำในหนังสือว่า ผู้ใดมีไว้ประจำบ้านเรือน มีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำ สูงเทียมเทวโลก และป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ทำมาหากินเจริญ.. พระพุทธเจ้าเคยสอนแบบนี้ไหม การทำมาหากินเจริญก็ต้องทำมาหากินให้ถูกวิธี ไม่ใช่มีหนังสืออย่างนี้เอาไว้ในบ้านเรือนอย่างเดียว”

“..ภาวนาพระคาถาอื่น ๆ สัก ๑๐๐ ปี อานิสงส์ก็ไม่สูงเท่าภาวนาคาถานี้สักครั้งนี้....คำพูดอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ นี่ไม่ใช่คาถาที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้ ทำไมไม่เอาที่พระพุทธเจ้าทรงให้ไว้เช่น มงคลสูตร รัตนสูตร ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ธัมมนิยามสูตร อาทิตตปริยายสูตร ดีทั้งนั้น สวดง่าย รู้เรื่องด้วย”

“..ถึงแม้อินทร์พรหมยมยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์จะเนรมิตแผ่นอิฐเป็นทองคำก่อเป็นพระเจดีย์ ตั้งแต่มนุษยโลกสูงขึ้นไปถึงพรหมโลก อานิสงส์ก็ยังไม่เท่าภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกนี้..คำอธิบายนี้เกินความจริงเหลือเกิน พุทธศาสนาบอกว่าถ้าเราต้องการผลอย่างไร ต้องปฏิบัติเอา ต้องการทำมาค้าขึ้นก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้าใจเพื่อนมนุษย์ทำนองนี้ ต้องการมีสตางค์ใช้ก็ต้องขยันทำมาหากิน รู้จักเก็บรักษา นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า”

“..ถ้าท่านยังมีศรัทธาที่จะสวดอยู่ ก็สวดแค่ข้อ ๑๒ กุสะลา ธัมมา อิติปิโส ภควา อะฮ้า นี่มันอะไร ภาษาอะไร มันเหมือนใครเป็นคนสวดกุสะลา ธัมมา อิติปิโส ภควา แล้วก็ร้องขึ้นมาว่า อะฮ้า นี่มันภาษาอะไร ยาวะชีวัง พุทธัง สรณัง คัจฉามิ อันนี้ถูกต้องแล้ว ชัมภูธี ปัญจะ อิสสะโร นี่คืออะไร ...”

“..ที่พูดมานี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปคัดค้านขัดแย้งอะไร อยากจะแนะนำว่าอะไรคือสิ่งถูกต้อง อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านควรจะได้ ถ้ามันเสียเวลาไปเปล่า ๆ ได้ประโยชน์แต่น้อย เกือบไม่ได้เลย เราจะเสียเวลาทำไม ให้เรารู้ ให้เข้าใจ และทำในสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจในสิ่งได้ประโยชน์ดีกว่า เราจะได้ใช้เวลาเท่าที่เรามีอยู่ซึ่งแต่ละคนก็มีไม่มากนัก..”

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved