ปุจฉา-วิสัชนา > ตัดกรรม แก้กรรม ทำได้จริงหรือ
กลับหน้าแรก

ตัดกรรม แก้กรรม ทำได้จริงหรือ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์...
เรื่องแรก...มีพระอาจารย์ 2-3 ท่านได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่อง "กรรม" (การตัดกรรม) ว่าให้อยู่กับปัจจุบัน โดยไม่ให้ติดอยู่กับอดีตแล้วสามารถตัดกรรมได้ ถ้าอย่างนั้นคนที่ทำเรื่องไม่ดีมา เช่นไปฆ่าคนหรือทำผิดเรื่องอื่นๆมาแล้วทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันโดยไม่ให้คิดเรื่องในอตีตที่เราเคยทำมา ก็สามารถตัดกรรมได้แล้ว ฟังดูแล้วงงๆ น่ะครับ ขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับ

เรื่องที่สอง...การตัดกรรม กับ การแก้กรรม เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ ขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ ถ้าเราทำผิดหรือทำไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้มา เราจะมีวิธีปฏิบัติวิธีไหนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ขอบอบพระคุณพระอาจารย์มากครับ

การอยู่กับปัจจุบัน ไม่เอาความผิดพลาดในอดีตมาครุ่นคิดให้เป็นทุกข์นั้น เป็นเพียงการทำให้วิบากหรือผลของกรรมในอดีตนั้นไม่เพิ่มพูนขึ้นเท่านั้น แต่ไม่สามารถตัดกรรมหรือวิบากกรรมได้ กรรมใด ๆ ที่ทำไปแล้ว เราไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ (เว้นแต่จะย้อนเวลากลับไป แต่นั่นยังเป็นแค่นิยายอยู่)

เมื่อไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ วิบากกรรมก็ต้องเกิดขึ้นและอาจส่งผลมาถึงปัจจุบัน สิ่งที่เราควรทำก็คือยอมรับผลแห่งกรรมนั้น ไม่ตีโพยตีพาย ถ้าสามารถทำใจให้ไม่เป็นทุกข์เมื่อประสบวิบากกรรมนั้นก็ยิ่งดี เพราะหากเป็นทุกข์ก็ย่อมนำไปสู่การปรุงแต่งหรือเกิดการกระทำอันใหม่ขึ้นที่ไม่ดี (เช่น กังวลหงุดหงิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ หรือระบายความทุกข์ใส่คนอื่น หรือโกรธจนต้องแก้แค้นตอบโต้กลับไป) ทำให้เกิดวิบากตามมาอีก

การตัดกรรมและการแก้กรรมนั้น เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ดังที่กล่าวไปแล้ว เป็นแค่สำนวนหรือคำพูดที่จูงใจเท่านั้น แต่ไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้า สิ่งที่ทำได้นอกจากที่กล่าวมาก็คือ สร้างกรรมดีขึ้นมาเพื่อบรรเทาผลแห่งกรรมนั้น เปรียบเหมือนกับการเติมน้ำที่ใสสะอาดลงในภาชนะที่มีน้ำดำคล้ำ ยิ่งเติมน้ำใสลงไปมากเท่าไหร่ น้ำในภาชนะก็จะคล้ำน้อยลง ที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะฝุ่นโคลนลดน้อยลง มันยังเท่าเดิม แต่ผลเสียลดน้อยลงเพราะมีน้ำที่ใสสะอาดมาช่วยบรรเทา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved