ปุจฉา-วิสัชนา > สวดมนต์ขณะโกรธได้ไหม
กลับหน้าแรก

สวดมนต์ขณะโกรธได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะ ถ้าเรากำลังโกรธอยู่ แต่ด้วยความที่ตั้งใจจะสวดมนต์เป็นประจำ เพื่ออุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับ จะสวดมนต์ทั้งที่ยังมีความโกรธติดอยู่ในใจจะเป็นบาปไหมคะ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ

การสวดมนต์นั้น หากใจเป็นกุศล คือสงบเย็น เป็นสมาธิ ก็จะเป็นบุญ และสามารถอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับได้ แต่หากใจไม่มีสมาธิ กังวล หม่นหมอง หรือโกรธ บุญที่เกิดขึ้นก็น้อยลง ส่วนบุญที่จะอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับก็ย่อมน้อยลงตามไปด้วย แต่ไม่จัดว่าเป็นบาปแต่อย่างใด

อันที่จริงหากมีความโกรธเผาลนใจ การสวดมนต์สามารถช่วยให้ใจสงบเย็นได้ ดังนั้นหากคุณจะใช้การสวดมนต์เป็นเครื่องบรรเทาความโกรธ ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี และน่าอนุโมทนา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved