ปุจฉา-วิสัชนา > ทำบุญ และอุทิศส่วนบุญ
กลับหน้าแรก

ทำบุญ และอุทิศส่วนบุญ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการถามพระอาจารย์ค่ะว่า การทำบุญใส่บาตรทุกวันให้กับคุณแม่ที่เสียชีวิตไป กับการถวายสังฆทานเดือนละครั้งนั้น คุณแม่ดิฉันจะได้รับผลบุญแบบไหนดีกว่ากันคะ เพราะดิฉันไม่มีโอกาสใส่บาตรตอนเช้าเท่าไร จะมีโอกาสก็เฉพาะวันพระใหญ่ เพราะเป็นวันหยุด ส่วนการถวายสังฆทานดิฉันจะมีโอกาสได้ทำทุกเดือนละครั้ง และการทำบุญทั่วไป เช่น ถวายเงินช่วยวัด หรือกฐินผ้าป่านั้น หรือแม้กระทั่งการไปวัดเพื่อกราบไหว้บูชาเหล่านี้ รวมทั้งการกินเจ ถือเป็นการทำบุญให้คุณแม่ไหมคะถ้าดิฉันอธิษฐาน ขอผลบุญให้กับท่าน นมัสการค่ะ

 

ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผู้คนนิยมทำถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ แม้กระทั่งพระสารีบุตรก็ทำเช่นนั้นเมื่อประสงค์จะอุทิศบุญกุศลให้แก่มารดาในชาติก่อน(ที่กลายเป็นเปรตมาขอส่วนบุญจากท่าน)

อย่างไรก็ตามควรเข้าใจให้ถูกต้องว่าสังฆทานนั้นหมายถึงการถวายทานแก่สงฆ์ซึ่งหมายถึงพระตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป (หรือจะถวายแก่ตัวแทนของสงฆ์ก็ได้) การถวายแก่พระภิกษุเป็นรายบุคคล หรือเจาะจงถวายแก่บางรูป ไม่ถือว่าเป็นสังฆทาน แต่เรียกว่าปาฏิบุคลิกทาน

สำหรับการทำบุญในรูปแบบอื่นที่คุณพูดมานั้น ล้วนมีบุญเป็นอานิสงส์ ที่สามารถอุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับหากท่านอยู่ในภพภูมิที่เอื้อต่อการรับส่วนบุญนั้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved