ปุจฉา-วิสัชนา > เจ้ากรรมนายเวรให้โทษ เพราะไปช่วยเหลือเพื่อนให้คลายทุกข์
กลับหน้าแรก

เจ้ากรรมนายเวรให้โทษ เพราะไปช่วยเหลือเพื่อนให้คลายทุกข์

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 4พฤศจิกายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ โยมมีเรื่องอยากขอคำแนะนำ จากพระคุณเจ้า อีกครั้งค่ะ เรื่องมีอยู่ว่า เพื่อนของโยมคนหนึ่ง ตอนนี้มีความเดือนร้อนมาก เนื่องจากมีภาวะการหมุนเงินไม่ทัน รายได้ตกลงจากเดิมมาก แทบเหมือนเป็นคนล้มละลายเลยค่ะ เพื่อนคนนี้ก็ระบายความทุกข์ใจกับโยมมาตลอด แต่โยมก็ไม่สามารถ ช่วยเหลือ เพื่อนได้ นอกจาก คำปรึกษา และการพาเพื่อนไปทำบุญบ้างบางโอกาสที่พอจะทำได้ เนื่องจากโยมก็ไม่ได้มีรายได้มากเท่าไหร่

แต่ก่อนหน้านี้ โยมเปิดร้านขายแบตเตอรี่กับสามีค่ะ ขายดีมาก อย่างไม่น่าเชื่อ แต่หลังจากที่ให้คำปรึกษากับเพื่อนคนนี้ รายได้จากการขายแบตลดลงมากเลยค่ะ ก็พยายามไม่คิดมากค่ะ แต่ระยะ หลังก็อดคิดไม่ได้ว่าเป็นเพราะการที่เราไปแนะนำเพื่อน เรื่องเจ้ากรรมนายเวรหรือปล่าว ครอบครัวเราถึงได้ขายไม่ได้เลยช่วงนี้ อ่ะค่ะ เลยอยากขอความเมตตา จากพระคุณเจ้าช่วยชี้แนะโยม ว่ามันเกิดจากการที่โยมเข้าไปยุ่งเรื่องของเพื่อนหรือปล่าวคะ กรรมของเพื่อนเลยตกมาที่เราค่ะ นมัสการค่ะ

อาตมาคิดว่าการที่คุณมีรายได้น้อยลงไม่เกี่ยวข้องกับการที่คุณพยายามช่วยเหลือเพื่อนที่มีความทุกข์ เพราะสิ่งที่คุณทำกับเพื่อนนั้นล้วนเป็นสิ่งดี เช่น ให้คำปรึกษาแก่เขา ชวนเขาไปทำบุญ ในเมื่อคุณทำดีแล้วจะได้โทษกลับมาได้อย่างไร การทำความดีย่อมส่งผลเป็นความดี และความดีนั้นย่อมปกป้องคุณตามสมควรแก่กรณี ดังพุทธพจน์ว่า “ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม”

กรรมใดใครก่อ ย่อมได้รับผลหรือวิบากแห่งกรรมนั้น พูดสั้น ๆ ว่า “กรรมใคร ก็กรรมเขา” ไม่สามารถโอนไปให้ใครได้ แม้แม่จะรักลูกเพียงใด ก็ไม่สามารถขอให้วิบากของลูกนั้นมาตกอยู่กับผู้เป็นแม่ได้ ก็ขนาดวิงวอนร้องขอให้(วิบาก)กรรมของคนอื่นมาตกอยู่แก่ตัวเอง ยังทำไม่ได้ ยิ่งคุณไม่ได้ร้องขอด้วยแล้ว มันจะมาตกอยู่กับคุณได้อย่างไร กฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมมาก คือ ใครทำความชั่ว คนนั้นก็ต้องรับผลแห่งความชั่ว ถ้าไม่ได้ทำ จะได้รับผลแห่งความชั่วได้อย่างไร

เดี๋ยวนี้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากเรื่องเจ้ากรรมนายเวร จนเกิดความกลัวไม่กล้าทำความดีหรือช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก โดยลืมไปว่าการละเลยเพิกเฉยไม่ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั้น ก็เป็นการสร้างกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมที่ไม่ดี

ที่จริงคำว่า “เจ้ากรรมนายเวร”นั้น เป็นคำใหม่ สมัยก่อนมีแต่ “คู่เวร” ซึ่งหมายถึงคนที่เคยผูกใจเจ็บพยาบาท จึงเป็นเหตุให้มารังควานกลั่นแกล้งผู้ที่เคยเบียดเบียนเขา (ถ้าทำดีกับทุกคน จะมีคู่เวรได้อย่างไร)

แต่เดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจว่าเจ้ากรรมนายเวร เป็นพลังมืดบางอย่างที่ให้คุณให้โทษแก่ใครก็ได้ ไม่เลือกว่าเป็นคนดีคนชั่ว (ซึ่งหาที่มาในพระไตรปิฎกไม่ได้เลย) อันที่จริงแล้วนอกจากคู่เวร ก็มีแต่แรงกรรม ซึ่งสามารถส่งผลในทางคุณและโทษตามประเภทของกรรมที่ทำเอาไว้ แรงกรรมนี้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ยุติธรรม (คือทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว) ถ้าคุณไม่ได้ทำกรรมเลว ก็ไม่มีแรงกรรมที่จะส่งผลที่เป็นโทษแก่คุณได้

คุณควรไตร่ตรองให้ดีว่า การที่คุณมีรายได้น้อยลงเป็นเพราะอะไร อาจเป็นเพราะเศรษฐกิจของบ้านเมืองไม่สู้ดี ความต้องการสินค้าของคุณมีน้อยลง เรื่องแบบนี้มีความผันผวนแปรปรวน ไม่แน่นอน ไม่ต่างจากดินฟ้าอากาศและอารมณ์ของคน ขอให้คุณมั่นใจในความดี รวมทั้งมั่นใจในความเพียร หากทำความดี มีความเพียร และใช้ปัญญาในการทำงาน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ร้ายกลายเป็นดี หรือที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งขึ้นได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved