ปุจฉา-วิสัชนา > ทุกข์ใจ มีอาชีพให้คำแนะนำเรื่องทำแท้ง แม้เป็นบาปแต่ต้องทำ
กลับหน้าแรก

ทุกข์ใจ มีอาชีพให้คำแนะนำเรื่องทำแท้ง แม้เป็นบาปแต่ต้องทำ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะดิฉันมีเรื่องมาขอรบกวนปรึกษาดังนี้ค่ะ ดิฉันทำงานมีหน้าที่ให้คำปรึกษาผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ซึ่งแต่ละรายก็มีเหตุผลต่างๆนานา ดิฉันให้ข้อมูลเรื่องการทำแท้งว่าเป็นการทำบาปผิดศีลข้อ 1 และเป็นบาปที่ติดตัวไปตลอดชีวิต แล้วให้เขาตัดสินใจเองว่าจะเลือกทางไหน ส่วนใหญ่แม้จะรู้ว่าเป็นบาปแต่ก็ยังจะเลือกทางนี้ ซึ่งขั้นตอนต่อไปดิฉันจะส่งคนที่เลือกทำแท้งไปให้หน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องนี้ดำเนินการต่อ เพราะถ้าไม่มีหน่วยงานนี้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมจะต้องไปหาข้อมูลเองซึ่งทำให้เขาเสี่ยงที่จะไปทำแท้งผิดกฎหมายและเกิดอันตรายต่อชีวิตตามมา ดิฉันรู้ว่าดิฉันบาปด้วยที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งดิฉันไม่อยากทำเลยแต่ด้วยหน้าที่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พระอาจารย์กรุณาให้คำแนะนำด้วยนะคะว่าดิฉันควรทำอย่างไร ดิฉันไม่ต้องการทำบาปค่ะ แต่จะให้โยนงานนี้ไปให้คนอื่นก็ดูจะเห็นแก่ตัวเกินไป

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความรู้สึกผิดของคุณได้ ก็คือ เมื่อผู้หญิงคนใดเลือกจะทำแท้ง ก็ให้เธอตัดสินใจว่าจะไปทำที่ไหน โดยคุณให้เพียงข้อมูลหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องนี้ ส่วนเธอจะเลือกไปทำที่ไหน ก็เป็นการตัดสินใจของเธอเอง

ขณะเดียวกันคุณก็ควรมองในอีกแง่หนึ่งด้วยว่า การให้ข้อมูลแก่เธอนั้น เป็นการช่วยไม่ให้เธอต้องประสบอันตรายจากการทำแท้งในสถานที่ที่สุ่มเสี่ยง ในเมื่อคุณไม่สามารถช่วยเด็กในท้องได้ อย่างน้อยได้ช่วยแม่ก็ยังดี ดีกว่าปล่อยให้แม่ต้องไปเผชิญชะตากรรมเอง ซึ่งอาจกลายเป็นว่าเสียชีวิตทั้งแม่และลูก ไหน ๆ เธอก็ทุกข์มากพอแล้วจากการมีท้องที่ไม่พร้อมและต้องเอาลูกออก ก็อย่าต้องทุกข์มากกว่านี้เลย

อย่างไรก็ตาม อาตมาคิดว่า ควรมีการแนะนำสถานที่ที่จะรับเลี้ยงเด็กที่คลอดโดยแม่ยังไม่พร้อมดูแลลูก เพื่อให้เธอมีทางเลือกได้มากขึ้น อาตมาเชื่อว่ามีผู้หญิงไม่น้อยหากรู้ว่ามีสถานที่ที่จะดูแลลูกแทนเธอได้ เธอจะไม่เลือกทำแท้ง ประเด็นนี้คุณอาจทำแล้วก็ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved