ปุจฉา-วิสัชนา > ความตาย มรณสติ > มีวิธีลัดขจัดความกลัวตายไหม
กลับหน้าแรก

มีวิธีลัดขจัดความกลัวตายไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 26 กันยายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการครับ เรียนถาม เราจะขจัดความกลัวความตาย ภาพความสูญเสียคนที่เรารัก น้ำตาความโศกเศร้า ณ เวลานั้นอย่างไรโดยไม่ต้องใช้เวลา อย่างไรครับ

จะทำอะไรก็ต้องใช้เวลาทั้งนั้น ยิ่งเรื่องสำคัญอย่างการขจัดความกลัวตายซึ่งสะสมหมักหมมมาหลายสิบปีด้วยแล้ว ก็ยิ่งต้องใช้เวลา ในเมื่อคุณมีเวลาล้างหน้า แปรงฟัน และทำอะไรจิปาถะ รวมทั้งดูหนัง ฟังเพลง เล่นกีฬา หรือคุยเล่นกับเพื่อน ก็น่าจะมีเวลาให้แก่เรื่องสำคัญอย่างนี้บ้าง

คนเรากลัวตายส่วนหนึ่งก็เพราะไม่คุ้นกับความตาย ดังนั้นจึงควรน้อมใจให้คุ้นกับความตายบ้าง เช่น นึกถึงความตายของคนรักที่จะต้องเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง การน้อมนึกเช่นนั้นบ่อย ๆ จะทำให้เรากลัวความพลัดพรากสูญเสียน้อยลง ยอมรับเหตุการณ์ดังกล่าวได้มากขึ้น หรือไม่ก็พิจารณาบทสวดที่ชื่อว่าอภิณหปัจจเวกขณ์ ซึ่งตอนหนึ่งมีว่า

“เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้น” ระหว่างที่สวดก็พิจารณาตามก็จะช่วยให้ใจยอมรับความจริงเหล่านี้อันเป็นธรรมดาได้มากขึ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved