ปุจฉา-วิสัชนา > การดำเนินชีวิต สุข ทุกข์ > ชอบธรรมะ แต่เรื่องนิพพานยังเป็นเรื่องช่างห่างไกล
กลับหน้าแรก

ชอบธรรมะ แต่เรื่องนิพพานยังเป็นเรื่องช่างห่างไกล

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 15 กันยายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ธรรมะประมาณไหนดี จึงจะพอดีกับ คนธรรมดาสามัญ ที่ต้องทำมาหากิน ต้องเจอสุข ต้องเจอทุกข์อย่างทุกวันนี้ครับ เพื่อนบางคนของผมพูดให้ฟังว่า ตอนนี้เขาทุกข์มาก เขาอยากจะเข้าถึงนิพพานเพื่อไม่ต้องกลับมาทุกข์อีก แต่สำหรับผม คำว่า นิพพาน มันช่างดูห่างไกลจนผมจินตนาการไม่ถูกเลยครับ ผมเองสนใจในธรรมะ ชอบฟัง CD บรรยายของพระอาจารย์ และของท่าน ว.วชิรเมธีมากครับ แต่เพื่อนๆของผมหลายๆคน สนใจในทางปฏิบัติ บางคนบอกว่าปฏิบัติถึงขั้นโน้น ขั้นนี้กันแล้ว แต่ในใจของผมไม่ค่อยมีความรู้สึกอยากจะปฏิบัติเลยครับ แบบนี้ถือว่าผิดหรือเปล่าครับ กราบนมัสการ พระคุณพระอาจารย์ครับ

 

ส่วนเรื่องธรรมสำหรับฆราวาสนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับพื้น ๆ เช่น การให้ทาน การรักษาศีล ไปจนถึงระดับสูงคือ การทำสมาธิภาวนา จะทำแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่ามีความเข้าใจในเรื่องความสุขหรือความทุกข์เพียงใด ถ้าคิดว่าสุขเกิดจากการมีทรัพย์และการทำความดีเท่านั้น ก็ให้ทานและรักษาศีลไปก่อน แต่ถ้าคิดว่าถึงแม้มีทรัพย์และทำความดีก็ยังทุกข์ได้ เพราะยังมีความยึดติดถือมั่นหรือความหลง ก็ควรเขยิบไปสู่การทำสมาธิภาวนา มิใช่เพื่อให้ใจสงบเท่านั้น แต่เพื่อเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่นได้เลย แม้แต่ตัวกูของกูก็ยึดมั่นไม่ได้ เพราะไม่มีอยู่จริง

ตรงนี้เป็นเรื่องที่คุณควรใคร่ครวญด้วยตัวเองว่า อยากพัฒนาชีวิตของตนไปขั้นไหน หรืออยากพ้นทุกข์ขั้นไหน เห็นเท่าไหร่ก็ปฏิบัติเท่านั้น แต่อาตมาเชื่อว่าถ้าคุณปฏิบัติอย่างจริงจังไม่นานก็จะพบว่า ลำพัง ทานและศีลนั้น ยังไม่พอ ต้องภาวนาด้วย และเมื่อภาวนาไปก็จะพบว่าจุดหมายสูงสุดที่ควรเข้าถึงคือนิพพาน อันได้แก่ความสงบเย็นเพราะจิตเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved