ปุจฉา-วิสัชนา > การปฏิบัติธรรมและข้อธรรม > พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์
กลับหน้าแรก

พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 14 กันยายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการ พระไพศาล วิสาโล ครับผม คือผมมีความสงสัยว่า พระพุทธเจ้าที่เคยปรินิพพานล่วงผ่านมาแล้ว ทั้งหมดนั้น มีกี่พระองค์ ครับ เพราะผมเคยได้ยินใครพูดมาว่า พระพุทธเจ้าที่เคยปรินิพพานล่วงมาแล้ว มีมากมาย ดุจเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ จริงมั้ยครับ พระมหาสมุทรทั้งสี่นี้ ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่า คืออะไร แต่ผมเคยไปวัดนึงมา ได้ยินอย่างนี้ ผมเลยสงสัยครับ มีความเชื่อในพุทธศาสนาว่า พระพุทธเจ้าที่เคยอุบัติขึ้นมาในโลกนี้มีมากมายนับไม่ถ้วน ดังตอนหนึ่งในบทสวดมนต์ “สัมพุทเธ” ว่า “ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายจำนวน ๒ ล้าน ๔ หมื่น ๘ พัน ๑๐๙ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า” จำเพาะพระพุทธเจ้าที่พระโคตมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)ได้ทรงค้นพบและทรงได้รับการพยากรณ์ว่าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ก็มีถึง ๒๔ พระองค์
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved