ปุจฉา-วิสัชนา > ความสัมพันธ์ > สามีมีผู้หญิงอื่น ตัดใจอย่างไร
กลับหน้าแรก

สามีมีผู้หญิงอื่น ตัดใจอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 กันยายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
พระอาจารย์ค่ะ ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรจึงจะตัดใจ ตัดกรรมได้เร็ว เพราะมีความทุกข์เหลือเกินเกี่ยวกับสิ่งที่มารบกวนจิตใจตลอดเวลา เนื่องจากสามีไปมีผู้หญิงคนอื่น และดิฉันต้องการจะตัดใจและตัดขาดให้ออกไปจากใจ ทั้ง ๆ ที่พยายามสวดมนต์และแผ่เมตตาให้เขาทุกวัน แต่จิตใจก็ยังไม่สงบซะที จิตใจมักจะฟุ้งซ่านมาก ควรปฏิบัติเช่นไร จะได้พ้นจากทุกข์ทรมานนี้

คุณยังตัดใจเรื่องสามีนอกใจไม่ได้ คงเป็นเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวกระแทกอัตตาของคุณอย่างแรง การที่สามีไปมีผู้หญิงอื่นทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความหมาย ไร้คุณค่า ยิ่งคุณรู้สึกยึดมั่นใน “ตัวกู” มากเท่าไร ก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกดูถูกเหยียดหยามมากเท่านั้น ขณะเดียวกันหากคุณยึดมั่นว่าสามีเป็น “ของกู” ก็จะยิ่งโกรธที่เขาถูกแย่งไปจากคุณ อาตมาอยากให้คุณพิจารณาให้ดี ๆ ว่า ความรู้สึกที่รบกวนจิตใจของคุณ เกิดจากอะไรแน่ ถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่หนีไปจากความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูนั่นเอง

ความยึดติดถือมั่นนี้แหละที่เป็นตัวการสร้างความทุกข์แก่เราอย่างแท้จริง และนำไปสู่การซ้ำเติมตัวเอง เพราะแทนที่จะเสียของรัก เช่น สามี ทรัพย์สมบัติ ก็เสียความสุขซ้ำเข้าไปด้วย ไหน ๆ จะเสีย ก็ขอให้เสียอย่างเดียวก็พอ ไม่ควรเสียใจซ้ำอีก

หากคุณทุกข์ใจเพราะรู้สึกว่าได้สูญเสีย “ของกู” ก็ลองใคร่ครวญอย่างจริงจังว่า สามีนั้นเป็นของคุณจริงหรือ คุณสามารถครอบครองเขาได้จริงหรือ หรือว่าเขาเพียงแต่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณเพียงเพื่อจะจากไปในที่สุด ไม่มีทางที่คุณจะยึดเป็นของคุณได้เลยแม้แต่นาทีเดียว

หากคุณเจ็บปวดเพราะรู้สึกว่าตัวคุณไร้คุณค่า หรือถูกดูถูกเหยียดหยาม ก็ลองใคร่ครวญดูว่า คุณค่าที่แท้ของคุณนั้นอยู่ที่ตัวคุณเอง อยู่ที่การกระทำและภาวะภายในของคุณ หาได้อยู่ที่สายตาของคนอื่นไม่ การที่เขาทิ้งคุณไปไม่ได้ทำให้คุณค่าของคุณลดน้อยถอยลงเลย คนที่จะลดทอนคุณค่าของตัวคุณได้มีคนเดียวเท่านั้น คือคุณเอง อย่างที่มีคำพูดว่า “ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว”

จะว่าไปแล้วดังที่อาตมาได้กล่าวถึงข้างต้น ความยึดมั่นในตัวกู สามารถทำให้คุณทุกข์ได้ เพราะตัวกูนั้นอยากให้คนรัก คนชื่นชม คนสรรเสริญ พอมีใครรัก ตัวกูก็พองโต แต่พอเขาคลายความรักหรือตีจาก ตัวกูก็แฟบเหี่ยว รู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ ตัวกูอย่างนี้เป็นกิเลสที่ชื่อ "มานะ" เป็นตัวการใหญ่ที่ก่อทุกข์ หากไม่อยากทุกข์ ก็อย่าให้กิเลสตัวนี้ครองใจ เพราะมันจะทำให้คุณคอยแสวงหาคำชื่นชมและความรักมาปรนเปรอตนจนถึงขั้นเสพติดหรือเป็นทาสมัน พอขาดมันเมื่อไหร่ก็ทุรนทุราย เหมือนคนติดยาที่ไม่มียาให้เสพ นั่นไม่ใช่หนทางแห่งความสุขที่แท้จริง

อาตมาขอแนะนำให้คุณลองมองเหตุการณ์นี้ในมุมใหม่ว่า การที่สามีทิ้งคุณไปนั้น เป็นการฝึกให้คุณรู้จักพึ่งพาตน และกลับมาเห็นคุณค่าของตนเอง ไม่เอาความสุขไปผูกติดกับคนอื่น ช่วยให้คุณเป็นอิสระอย่างแท้จริง อีกทั้งยังทำให้คุณได้เห็นถึงโทษของความยึดมั่นในตัวกูของกู และกระตุ้นให้คุณคลายความยึดมั่นดังกล่าวลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved