ปุจฉา-วิสัชนา > บุญ บาป ศีล ทาน กรรม > ให้หลักธรรม พร้อมการดูดวง จะเป็นบุญไหม
กลับหน้าแรก

ให้หลักธรรม พร้อมการดูดวง จะเป็นบุญไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 กันยายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการครับพระอาจารย์ ผมติดตามข้อคิดคำคมของท่านมาสักระยะ และนำไปเผยแพร่ให้เพื่อน ๆ เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป ตอนนี้ผมมีข้อสงสัยดังนี้ครับ ตอนนี้ผมเรียนโทอยู่และทำงานดูดวงไปด้วย บางครั้งเราเจอคนมาดูดวงนั้นเขามีทุกข์และต้องการการปัญหา ผมมักจะใช้หลักธรรมะแนะนำคนมาดูดวง เพราะผมเห็นว่าปัญหาบางอย่างแก้ได้ด้วยหลักธรรม ทำเช่นนี้ผมจะได้บุญได้กุศลหรือไม่ เป็นการแก้ไขปัญหาตรงจุดหรือไม่ ขอบพระคุณพระอาจารย์ล่วงหน้าครับ

คนที่มีความทุกข์นั้น ต้องการที่พึ่งทางใจ รวมทั้งกำลังใจด้วย หากเขามีความเชื่อเรื่องดวง แล้วคุณอาศัยการดูดวงนั้นแนะนำเขาให้เกิดกำลังใจ รวมทั้งทำสิ่งที่ดีงามตามหลักธรรม ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

เวลาใครมีความทุกข์ หากเราอยากจะช่วยเขา ก็ต้องใช้สิ่งที่เขายึดเกาะนั้นเป็นเครื่องจูงเขาออกมาจากความทุกข์ หาไม่ก็ต้องหยิบยื่นสิ่งที่เขามีความเชื่ออยู่แล้ว จึงจะดึงเขาออกมาได้

การกระทำของคุณนั้นหากไม่หวังสิ่งตอบแทนเลย เป็นการทำไปด้วยเมตตาหรือความปรารถนาดีล้วน ๆ ก็จะได้บุญมาก แต่เนื่องจากคุณทำเป็นอาชีพ โดยมีรายได้จากการกระทำดังกล่าว จึงย่อมได้บุญน้อยกว่าคนที่ทำโดยไม่หวังอะไรจากเขาเลย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved