ปุจฉา-วิสัชนา > การดำเนินชีวิต สุข ทุกข์ > งานแต่งงานต้องเลี้ยงพระไหม
กลับหน้าแรก

งานแต่งงานต้องเลี้ยงพระไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 กันยายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ท่านคะ เวลาคู่บ่าวสาวจะแต่งงาน จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลไหมคะ หรือไม่จำเป็นคะ พ่อแม่เห็นว่าจำเป็น แต่ส่วนตัวคิดว่าไม่จำเป็น เพราะชีวิตคู่จะดำเดินต่อไปได้ด้วยดีน่าจะอยู่ที่การยึดมั่นในศีลธรรมของคู่บ่าวสาวมากกว่า ขอบพระคุณค่ะ

 

ตามประเพณีไทยเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิต เช่น ขึ้นบ้านใหม่ ก็นิยมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงลคล ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่เมื่อคู่บ่าวสาวจะแต่งงาน จึงนิยมทำบุญด้วยการเลี้ยงพระ แต่ถ้าถามว่าจำเป็นไหม ก็ตอบว่าไม่จำเป็น จะทำบุญด้วยวิธีอื่นก็ได้ (เช่น คนที่จะบวชมักทำบุญด้วยการโปรยทาน)

อย่างไรก็ตามสิริมงคลที่เกิดจากการทำบุญนั้นไม่อาจให้ผลได้ยั่งยืนเท่ากับการที่สามีภรรยาทำความดีเช่นการรักษาศีล หรือมีฆราวาสธรรม ได้แก่ สัจจะ (ความซื่อสัตย์และซื่อตรง) ทมะ (การควบคุมจิตใจ) ขันติ (ความอดทน) จาคะ(ความเสียสละ)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved