ปุจฉา-วิสัชนา > การดำเนินชีวิต สุข ทุกข์ > ไม่ถนัดงานที่ทำ ทำอย่างไรดี
กลับหน้าแรก

ไม่ถนัดงานที่ทำ ทำอย่างไรดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 กันยายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบเรียนถามท่านค่ะ ... ทุกข์เรื่องงานมากค่ะ รู้สึกว่าตัวเอง ไม่เก่ง ไม่ถนัด ไม่ชอบ และทำงานผิดพลาดหลายครั้ง จนอายตัวเองและอายคนอื่นค่ะ กำลังสับสน และไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรกับชีวิตดี ระหว่าง

1. บอกหัวหน้าไปตรง ๆ เลยว่าเราคิดว่าเราไม่มีความสามารถในงานนี้ ขอทำงานในหน้าที่อื่น (แต่ก็กลัวว่าบอกไปหัวหน้าก็ไม่ช่วยอะไร)

2. ย้ายไปทำงานที่อื่นที่เราชอบกว่า

หรือท่านช่วยชี้แนะการวางใจในเรื่องนี้หน่อยค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ

คุณควรบอกหัวหน้าว่า คุณไม่มีความถนัดในงานดังกล่าว ถึงแม้เขาจะยืนยันให้คุณทำงานชิ้นนั้นต่อไป เขาอาจมีเหตุผลดี ๆ ที่ควรแก่การรับฟังก็ได้ แต่ก่อนจะถึงตรงนั้น อาตมาคิดว่าคุณควรใช้ความพยายามอีกครั้ง (หรือหลายครั้งก็ได้) ด้วยการให้เวลาแก่งานนั้นมากขึ้น ศึกษางานนั้นให้ถี่ถ้วน มองให้เห็นว่าที่แล้วมาคุณมีข้อบกพร่องที่ตรงไหน และพยายามแก้ไขให้ดีขึ้น ถ้าเป็นไปได้ก็ควรมีการฝึกปรือหรือซ้อมมือบ่อย ๆ จะช่วยให้เกิดความชำนิชำนาญมากขึ้น การขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน น่าจะช่วยคุณได้

ขณะเดียวกันก็ควรปรับใจเสียใหม่ เพราะหากคุณคิดแต่แรกว่าฉันทำไม่ได้ ฉันทำไม่ได้ หรือไม่ไหว ไม่ไหว คุณก็จะทำไม่ได้จริง ๆ หรือทำไปก็ทุกข์ไป ลองปรับใจใหม่ว่า ฉันทำได้ หรือ ไหวสิ พร้อมกับยิ้มให้ตนเอง คุณจะมีเรี่ยวแรงและกำลังใจจนสามารถผลักดันงานนั้นจนสำเร็จได้ แต่หากคุณพยายามทำเต็มที่แล้วตามคำแนะนำของอาตมาแล้ว ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ถึงตอนนั้นจึงค่อยบอกหัวหน้าว่าขอเปลี่ยนงานดีกว่า

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved