ปุจฉา-วิสัชนา > การดำเนินชีวิต สุข ทุกข์ > จะได้ไหม หากใช้เส้นสาย เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
กลับหน้าแรก

จะได้ไหม หากใช้เส้นสาย เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 8 กันยายน 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ ขออนุญาตตั้ง ปุจฉา ถ้านายแมวจะเข้ารับราชการโดยมีคนช่วยฝากแนะนำให้ เพราะคนที่จะช่วยเหลือนายแมว นายแมวคิดว่าผู้ใหญ่คนนี้เป็นดี แต่นายแมว ต้องสอบข้อเขียนให้ผ่านก่อน ส่วนการสอบรอบต่อไป (ปฏิบัติ) ก็มีผู้ใหญ่ท่านนี้คอยช่วยเหลือ ถึงโอเคตอนนี้นายแมว อาจจะใช้เส้นสายเพื่อให้ได้เข้างานราชการ แต่พอนายแมวได้เป็นข้าราชการจริง เขาก็จะตั้งใจทำงานให้และจะเป็นข้าราชการที่ดี พระอาจารย์คิดว่ายังไงครับ ใช้เส้นสายนิด ๆ หน่อย ๆ เพื่อให้ได้เข้าราชการ แต่นายแมว ก็ยืนยันว่า ถ้าเขาได้เป็นราชการ เขาก็จะเป็นราชการที่ดีช่วยเหลือคน กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มาก ๆ ครับ

หากนายแมวมั่นใจว่าตัวเองจะเป็นข้าราชการที่ดี ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่แรกด้วยการการสอบเข้าโดยไม่ใช้เส้นสาย เพราะการใช้เส้นสายในการสอบเข้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมแก่คนอื่นที่ทำตามกติกา จริงอยู่คนอื่นอาจใช้เส้นสาย แต่นั่นเป็นเรื่องของเขา หากคนอื่นทำไม่ถูกต้อง ก็ไม่ควรที่เราจะเอาเขามาเป็นครูหรือทำตามอย่างเขา ข้าราชการที่ดีนั้นจะต้องเคารพกติกาและพึ่งความเพียรของตน ไม่นิยมทางลัด ไม่ว่าจะโดยใช้เส้นสายหรือเงินทอง
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved