ปุจฉา-วิสัชนา > การปฏิบัติธรรมและข้อธรรม > จะถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ได้อย่างไร
กลับหน้าแรก

จะถึงที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ได้อย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 สิงหาคม 2012
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับ ถ้าผมจะปฏิบัติที่สุดแห่งทุกข์ ผม จะปฏิบัติธรรมตัวไหนครับ สติปัฏฐานสี่หรือไม่ ถ้าใช่ช่วยบอกวิธี ลำดับขั้นตอนด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ต้องเกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตรวมทั้งกายและใจอย่างแจ่มแจ้ง ปัญญาดังกล่าวจะเกิดได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ต้องอาศัยสติปัฏฐานสี่ นั่นคือ การพิจารณาเห็นกาย เวทนา จิต ธรรม หรือพูดสั้น ๆ ว่า เห็นกายและใจ

ขั้นต้นเริ่มต้นจากการรู้กายก่อน เช่น เมื่อ หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ เดินก็รู้ นั่งก็รู้ ขณะเดียวกันหากใจเผลอไปคิดโน่นคิดนี่ ก็รู้ว่าคิด หากมีอารมณ์เช่น โกรธ โมโห ดีใจ ก็รู้ อันนี้เรียกว่ารู้ใจ ต่อไปก็จะรู้ทันเวทนา คือความรู้สึกสุขทุกข์ได้ดีขึ้น

วิธีดังกล่าวช่วยให้สติแคล่วคล่องว่องไว ทำให้เห็นกายและใจอย่างที่เป็นจริง ไม่หลงไปจมอยู่กับอารมณ์และความคิดปรุงแต่ง ต่อไปสติที่พัฒนาแล้ว ก็จะช่วยให้เห็นความจริงของกายและใจเด่นชัดขึ้น กล่าวคือ เห็นว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน นั่นคือเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์

การเห็นดังกล่าวจะทำให้เกิดปัญญา และเมื่อปัญญาแก่รอบ ก็จะประจักษ์ในความจริงอย่างแจ่มแจ้ง จนรู้ว่าไม่มีอะไรยึดติดถือมั่นได้เลย ทำให้ปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงและเป็นอิสระจากความทุกข์ได้

ทั้งหมดนี้อาตมากล่าวอย่างย่นย่อมาก คุณควรอ่านเพิ่มเติมจากผลงานของท่านผู้รู้ รวมทั้งทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved